Jaunimo nedarbas Lietuvoje ir jo sprendimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo nedarbas Lietuvoje ir jo sprendimo būdai
Alternative Title:
Youth unemployment in Lithuania and its solutions
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 217-226
Keywords:
LT
Nedarbas / Unemployment; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTNedarbas sukelia daugybę ne tik ekonominių, tačiau ir socialinių padarinių: daugelis žmonių praranda, pirmiausia – pajamų šaltinį, taip pat savo psichologinį pamatą, o galiausiai – patiria bendrą gyvenimo kokybės smukimą. Visa tai įtakoja procesus valstybėje, Straipsnio tikslas – išanalizuoti jaunimo nedarbą Lietuvoje 2006 – 2010 metais. Bedarbių skaičius Lietuvoje turi labai stiprų tiesioginį ryšį su bedarbių skaičiumi Europos Sąjungoje (ES). Tai liudija apie aukštą mūsų šalies darbo jėgos mobilumo lygį. Atsižvelgiant į sudarytą porinės tiesinės regresijos modelį matome, kad bedarbių skaičius mūsų šalyje kinta beveik tolygiai su bedarbių skaičiumi visoje ES. Tad darbo jėgos mobilumas, gebėjimas prisitaikyti prie darbo sąlygų užsienio valstybėse mažina nedarbą Lietuvoje. Bedarbių skaičius turi stiprų atvirkštinį ryšį su šalies konkurencingumu. Skatinant šalies ūkio konkurencingumą, gerinant verslo sąlygas, galima sumažinti jaunų bedarbių skaičių Lietuvoje. Taip pat egzistuoja stipri bedarbių skaičiaus priklausomybė nuo infliacijos lygio. Atsigaunant ekonomikai, vyriausybė turėtų leisti trumpuoju laikotarpiu šiek tiek didesnį infliacijos lygį, kuris paskatintų naujų darbo vietų kūrimąsi. Aktyvios darbo rinkos priemonės taip pat turi teigiamą poveikį nedarbo mažinimui, tačiau jas labiau jaučia ne jaunimas, o kitos darbo rinkos segmentinės grupės. Reikia atkreipti dėmesį į jaunų bedarbių poreikius formuojant aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą.Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Jaunimo nedarbas; Sprendimai; Užimtumas; Employment; Labour market; Lithuania; Solutions; Youth unemployment; Youth unemployment, Lithuania.

ENAnalysing the situation in the labour market and solving employment and growing unemployment problems appears as a problem itself. Labour market is characterized by a complex morphological structure, where the components of different markets interlace with each other. In this paper are analysed differences of unemployment trends of youth and general labour force. The paper deals with dynamic changes of youth segment in labour market. We can see, that youth segment of the labour market are differently related to various factors. The reasons, which influenced the dynamics of young people unemployment changes, have been pointed out. The main influencing factors are competitiveness, the level of minimum monthly wage and inflation. The possible unemployment solutions were discussed: increase the level of competitiveness, refuse the use of minimum monthly wage or exempt from social security taxes for employees of youth; change the priorities of active labour market political means. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33414
Updated:
2018-12-17 13:07:17
Metrics:
Views: 87    Downloads: 33
Export: