Vaiko dalyvavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko dalyvavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Child's participation in meeting special educational needs in a mainstream school
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 1 (18), p. 179-190
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Specialieji ugdymosi poreikiai; Vaiko dalyvavimas.; Special educational needs; Child's participation.
Keywords:
LT
Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
EN
Special educational needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos teorinės vaiko dalyvavimo ugdymo(-si) ir komandinės veiklos procese prielaidos bei pristatomas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuomonę apie save ir jiems teikiamą specialiąją pedagoginę pagalbą, įvertinti mokinių dalyvavimo ypatumus tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius ir sprendžiant mokymosi problemas. Tyrimo rezultatai išryškino žemesniųjų ir aukštesniųjų klasių mokinių požiūrio į save ir savo mokymo(si) galimybes skirtumus, socialinių santykių įvairovę, pasyvų vaiko vaidmenį komandoje, tenkinančioje jo specialiuosius ugdymosi poreikius, bei vaiko dalyvavimo prielaidas. [Iš leidinio]

ENThe article examines the theoretical prerequisites for participation of a child in the teaching/learning and command activities process and presents the study, aimed at establishing of the opinion of the children with special needs about themselves and the special pedagogical assistance, provided to them and evaluating the peculiarities of participation of students when satisfying the special nurturing needs and when resolving the studies related problems. The results of the study highlighted the differences between the opinion of the school students of junior and senior forms about themselves and their learning possibilities, the diversity of social relations, the passive role of the child in the team, satisfying his/her special nurturing needs and the prerequisites for the child’s participation.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14369
Updated:
2018-12-17 12:12:15
Metrics:
Views: 64    Downloads: 8
Export: