Aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo problemos
Alternative Title:
Problems of legal regulation of environmental legal relationships
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 10 (112), p. 7-16
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTAplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo tikslai ir uždaviniai yra teisinėmis priemonėmis išsaugoti ir atkurti gamtos išteklius, saugoti aplinką nuo bet kokio žalingo poveikio ir taip gerinti visuomenės gyvenimo kokybę bei sveikatos apsaugą. Tai įmanoma sėkmingai įgyvendinti, kai sukurta ir veikia viena darni šių santykių teisinio reguliavimo sistema. Deja, jos Lietuvoje dar nėra. Straipsnyje analizuojami aplinkosaugos santykių esmė, ypatumai, visuomeninė reikšmė ir pagrindžiama, kurie iš jų turi būti savarankiškos teisės šakos -- aplinkosaugos teisės reguliavimo objektas. Apibūdinami šios teisės šakos metodai, principai, skiriamieji bruožai ir funkciniai ryšiai su kitų teisės šakų ir įstatymų normomis siekiant teisinėmis priemonėmis integruoti Europos Sąjungos ir Lietuvos aplinkosaugos politikos principus į kitas visuomeninio gyvenimo sritis. Straipsnyje apžvelgiama dabartinė aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo padėtis Lietuvoje ir daroma išvada, kad dėl didelės Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymų bei tesės aktų dažnos kaitos, dubliavimosi, normų dviprasmiškumo ir neaiškumo ir kt. trūkumų, visuomenės aktyvumo ir žemo teisinių žinių lygio jų teisinis reguliavimas labai problemiškas ir neveiksmingas. Sudaromos prielaidos korupcijai, piktnaudžiauti teise, pažeisti subjektines teises, kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktui, o tai sukelia visuomenės pasyvumą ir teisinį nihilizmą. Pagrindžiamos idėjos sukurti, įgyvendinti ir tobulinti aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo sistemą, sisteminti ir kodifikuoti aplinkosaugos teisės normas, didinti visuomenės aktyvumą ir kelti jos teisinių žinių lygį. Straipsnio pabaigoje pateikiamos svarbiausios išvados. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aplinkosauga; Environmental protection.

ENThe legal regulation of environmental legal relationships seeks to protect and restore natural resources, protect the environment from any harmful impact and improve the quality of life health protection. These aims may be successfully achieved in case a common and harmonious system of legal regulation is created and implemented. However, such a system of legal regulation of environmental relationships in Lithuania has not yet been created. The article introduces and analyses the environmental relationships, their peculiarities and social importance. It further considers a question of which environmental relationships should be the object of environmental law. In the light of the goal of legal regulation to integrate EU and Lithuanian environmental policy principles into the other fields of social life, the article also characterizes the methods, principles and functional relations with legal norms of other legal branches and legal acts. The current situation of legal regulation of environmental relationships is criticised as too complicated and ineffective. The ambiguity, uncertainty and other shortcomings of the legal regulation are caused by huge vicissitude, frequent amendments, duplication between the EU and Lithuanian laws and other legal acts. As a consequence, preconditions for corruption, law abuses, breach of subjective rights, possibility of public and private interests conflicts are created, which its causes passiveness and legal nihilism of the society. The article suggests to create, enforce and improve the system of legal regulation of environmental relationships, systematize and codify environmental legal norms, raise activity of the society and improve the level of its legal knowledge. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14221
Updated:
2018-12-17 12:11:59
Metrics:
Views: 93    Downloads: 11
Export: