Europos Sąjungos aplinkosaugos principo "teršėjas moka" įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos aplinkosaugos principo "teršėjas moka" įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje
Alternative Title:
Implementation of the European Union‘s environmental protection "polluter pays” principle in the legal system of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 3 (81), p. 56-63
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTAplinkosaugos principas „teršėjas moka" - vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos aplinkosaugos principų, reiškiantis, kad visa atsakomybė už taršą arba naudojant gamtos išteklius padarytą žalą aplinkai tenka teršėjams arba naudotojams. Šiame straipsnyje aptariamas aplinkosaugos principas „teršėjas moka", nagrinėjama, ar šis principas yra įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, ar yra priimti teisės aktai, kuriais būtų įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/ET dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kokiose strategijose įtvirtintas principas „teršėjas moka", kokiais teises aktais jis yra įgyvendinamas. Apžvelgus valstybės strategijas bei išnagrinėjus priimtus bei rengiamus priimti teisės aktus prieinama prie straipsnio pabaigoje suformuluotų išvadų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aplinkosauga; Teršėjas; Žala; Environment protection; Polluter; Damage to environment.

ENThe environmental protection “polluter pays” principle is one of the main principles of the European Union’s environmental protection, which means that polluters and users of natural resources have full responsibility for pollution or the damage done to environment by the use of natural resources. This article discusses the environmental protection principle “polluter pays” and examines whether this principle is being implemented in the legal system of the Republic of Lithuania, whether the legal documents required for the implementation of the Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage have been adopted, which strategies affirm the “polluter pays” principle, and which legal documents implement it. Upon reviewing the national strategies and examining the laws adopted and currently drafted, the article presents its findings.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6329
Updated:
2018-12-17 11:48:59
Metrics:
Views: 56    Downloads: 12
Export: