Legal regulation of waste management

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Legal regulation of waste management
Alternative Title:
Teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas
In the Journal:
Miškininkystė ir kraštotvarka [Forestry and landscape management]. 2018, 2 (15), p. 87-95
Keywords:
LT
Atliekos; Atliekų tvarkymas; Teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas.
EN
Legal waste regulation; Waste; Waste management.
Summary / Abstract:

LTAtliekų tvarkymo teisinis reguliavimas yra itin aktualus ir vis labiau pabrėžiamas kvalifikuotų specialistų klausimas siekiant spręsti su atliekų tvarkymu susijusias problemas. Nors atliekų sąvoka Europos Sąjungos teisėje yra nusistovėjusi ir plačiai interpretuojama Europos Teisingumo Teisme, ją dažnai kritikuoja teisininkai: dėl aplinkos apsaugos stokos bei pernelyg griežto reguliavimo. Teisinis atliekų tvarkymas yra aktuali problema dabartinėje teisinėje sistemoje, o valstybės narės yra atsakingos už EMAS (Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos) įgyvendinimą savo šalyse ir turi pateikti Komisijai informaciją apie schemos įgyvendinimo pažangą. Jie steigia ir prižiūri kompetentingas įstaigas ir akreditavimo įstaigas, teikia rekomendacijas dėl organizacijų registracijos sustabdymo ir atšaukimo. Materialūs teisiniai ginčai atliekų teisinio reguliavimo srityje kyla dėl žalos ir atlyginimo, administracinių procedūrų nesilaikymo, mokesčių ir rinkliavų nemokėjimo. [Iš leidinio]

ENWaste management and the legal use of the subject is extremely topical and, increasingly, its emphasis on preparing more skilled professionals to deal with problems arising from it. Legal waste regulation is a topical issue in the current legal system and Member States are responsible for implementing EMAS (European Community Environmental Management and Audit Scheme) in their countries and must provide the Commission with information on the progress of the implementation of the scheme. They establish and supervise the Competent Bodies and Accreditation Bodies, make recommendations on the suspension and cancellation of registration of organizations. Material legal disputes in the field of waste legal regulation arise as a result of damage and indemnification, non-compliance with administrative procedures, non-payment of taxes and fees. [From the publication]

ISSN:
2345-0002
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83107
Updated:
2021-02-02 19:04:26
Metrics:
Views: 56
Export: