The Managing of social care services development in the aging society

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Managing of social care services development in the aging society
Alternative Title:
Managing the social care services development in the ageing society
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2010, Nr. 53, p. 19-30
Anksčiau paskelbta leidinyje: Management horizons in changing economic environment visions and challenges : 10th International Scientific Conference. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. P. 257-267
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė apsauga; Senėjanti visuomenė; Sveikatos apsauga; Social care; Ageing society; Health care.
Keywords:
LT
Senatvė / Aging; Socialinė apsauga; Sveikata / Health.
EN
Ageing society; Social care.
Summary / Abstract:

LTLietuva, kaip ir kitos Europos šalys, susiduria su demografinėmis problemomis, viena iš kurių yra populiacijos senėjimas. Senėjimą apibūdina tam tikri aspektai: amžius, lytis, teritorija. Šie aspektai lemia kryptis, metodus ir principus socialinės priežiūros paslaugų vystymui senstančioje visuomenėje. Straipsnio tikslas yra nustatyti socialinės priežiūros paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms Lietuvoje vystymo kryptis atsižvelgiant į senėjimo proceso netolygumą, teritorinius aspektus ir įvertinant galimybes dalyvauti įvairiems socialinių paslaugų teikėjams. Pagal amžiaus proporciją mes galime nustatyti seniausias ir jauniausias savivaldybes Lietuvoje. Vidutinio dydžio Lietuvos miestai yra demografiškai jauni. Demografinio senėjimo netolygumai kaimo savivaldybėse sudaro dar didesnį kontrastą. Šie aspektai yra svarbūs planuojant ir organizuojant socialinių paslaugų sistemą vyresnio amžiaus gyventojams Lietuvoje. Taip pat svarbu atsiminti, kad vyresnio amžiaus žmonės nėra homogeniška grupė atsižvelgiant į asmens socialinę ir fizinę nepriklausomybę. Lietuvoje dauguma socialinių paslaugų yra teikiama institucijose, neatsižvelgiant į jų brangumą. Dienos priežiūros paslaugos (bendruomenėje) yra pradinio vystymosi stadijoje. Senstant visuomenei, reikės daugiau ilgalaikių paslaugų, tačiau finansinės galimybės taip greitai neaugs. Problemą galima spręsti pasitelkiant skirtingus socialinių paslaugų teikėjus.

ENLithuania, like other European countries, encounters demographic problems, population ageing being one of them. Ageing could be characterised by certain aspects: age, gender, territory. These aspects determine the directions, methods and principles for the development of social care services in ageing society. The aim of the paper is to identify the directions of the development of social care services for elderly population in Lithuania with regard to unevenness of the ageing process, territorial aspects and evaluating the opportunities for the involvement of various social services providers. The age proportion enables determining the oldest and youngest municipalities in Lithuania. Average Lithuanian cities are demographically young. The unevenness of demographic ageing makes an even greater contrast in rural municipalities. These aspects are important when planning and organising the system of social services for the elderly residents of Lithuania. It is also noteworthy that elderly people are not a homogenous group with respect to the social and physical independence of an individual. Most social services are provided in institutions in Lithuania, regardless of their cost. Day care services (in communities) are at the initial stage of development. With population ageing more long-term efforts will be needed; however, the financial resources will not grow so fast. The problem may be solved with the help of different social services providers.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25688
Updated:
2021-03-16 15:40:31
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: