Social rehabilitation process for victims of prostitution and trafficking in women

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social rehabilitation process for victims of prostitution and trafficking in women
Alternative Title:
Socialinės reabilitacijos procesas nukentėjusioms nuo prostitucijos ir prekybos moterimis
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2011, Nr. 8(1), p. 81-87
Keywords:
LT
Prekyba moterimis; Prostitucija; Socialinė reabilitacija.
EN
Prostitution; Social rehabilitation; Trafficking in women.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas socialinės reabilitacijos procesas dirbant su nukentėjusioms nuo prostitucijos ir prekyba moterimis. Prostitucijos ir prekybos moterimis aukos yra fiziškai ir psichologiškai pažeistos, joms yra sunku grįžti į pilnavertį gyvenimą, nes nuolat jaučia pažeminimą, trūksta asmeninių, socialinių įgūdžių, artimųjų ryšių. Todėl socialinė reabilitacija tampa būtina šiai klientų grupei. Viena pagrindinių vertimosi prostitucija priežasčių, tai didėjantis skurdas ir augantis nedarbas. Pačiai moteriai grįžti į pilnavertį visuomenės gyvenimą yra labai sunku, nes ji neturi ar yra praradusi tam reikalingus įgūdžius, yra nutrūkę ryšiai su artimais žmonėmis. Todėl socialinė reabilitacija šiai klientų grupei yra būtina. Socialinės reabilitacijos tikslas - teikti pagalbą moterims, kurios apgaule prekeivių žmonėmis buvo ar yra išvežtos į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius, bei moterimis, kurios sutiko bet kurioje šalyje būti įtrauktos į prostituciją, bet jaučiasi paniekintos, apgautos, žeminamos. Išsamių tyrimų apie socialinės reabilitacijos procesą nukentėjusioms nuo prostitucijos ir prekyba žmonėmis aukoms nėra. Todėl tyrimo problemą sudaro toks klausimas: Kaip vyksta socialinės reabilitacijos procesas aukoms? Tyrimo objektas-socialinės reabilitacijos procesas nukentėjusioms nuo prostitucijos ir prekyba žmonėmis. Tyrimo tikslas: Atskleisti socialinės reabilitacijos procesą nukentėjusios nuo prostitucijos ir prekybą žmonėmis. Metodai. Duomenims rinkti taikytas pusiau struktūruotas interviu, o analizei - kokybinė turinio analizė. Tyrimo instrumentas. Kokybinės turinio (content) analizės procese buvo analizuojami tokie klausimai: Kaip vyksta socialinės reabilitacijos procesas dirbant su nukentėjusiomis nuo prostitucijos s bei prekyba žmonėmis?.Tyrimo imtis. Interviu metodu buvo apklausti 5 respondentai. Išvados. Auka, ištrūkusi iš prostitucijos tinklo, yra iš dalies arba visiškai praradusi gyvenimiškus įgūdžius. Siekiant padėti aukai integruotis į pilnavertį visuomenės gyvenimą ir jame savarankiškai funkcionuoti, ji yra įtraukiama į socialinės reabilitacijos pagalbos procesą. Reabilitacijos proceso metu teikiama kompleksinė pagalba, kuri suskirstyta į tris etapus: aukų pasiekimas ir intervencija; reabilitacija; reintegracija. Šių etapų metu yra užtikrinamas aukos saugumas nuo tolesnio išnaudojimo, suteikiama medicininė, psichologinė, teisinė ir socialinė pagalba, bei auka aprūpinama būtiniausiai daiktais. Socialinės reabilitacijos pagalbos proceso teikimas aukai yra efektyvus, nes yra įtraukti visi būtiniausia specialistai, kurių reikia aukai siekiant grąžinti ją į pilnavertį visuomenės gyvenimą. Nukentėjusios nuo prostitucijos ir prekyba žmonėmis aukos socialinės reabilitacijos metu įgyja socialinius ir asmeninius įgūdžius. Socialinio darbuotojo pagalba, reabilitacijos metu, auka atstato nutrūkusius santykius su artimasis, užmezga naujus santykius su draugais. Socialinės reabilitacijos metu yra sudaromos sąlygos atkurti ir tobulinti asmeninius įgūdžius, kurie yra nukreipti į savo asmens vertės supratimą ir tobulinimą, o tai lemia racionalų suvokimą gerbti save ir siekti pilnavertiškai funkcionuoti tiek bendruomenėje, tiek visuomenėje. [Iš leidinio]

ENThe article represents the process of social rehabilitation for victims of prostitution and trafficking in women. Victims of prostitution and trafficking in women are physically and psychologically damaged, they find it very hard to return to normal life due to the sense of humiliation, lack of personal and social skills and family relations. Therefore social rehabilitation is crucial for this particular group of individuals. Topic of this study is clearly defined by a question: How is the process of social rehabilitation for victims implemented? Subject of the study - social rehabilitation for victims of prostitution and trafficking in women. Aim of the study - introduce the process of social rehabilitation for victims of prostitution and trafficking in women. Data were analyzed using qualitative content analysis method. Victims of prostitution and trafficking in women acquire social and personal skills with the help of social rehabilitation. With the help of social workers victims restore relationships with their families and find new friends. Social rehabilitation provides conditions for restoration and improvement of personal skills, which are directed towards understanding and development of self-value and this in turn determine rational need to respect one self and strive for normal functioning within the community and society. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89892
Updated:
2022-03-04 09:25:19
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: