Terminai glotodidaktikoje (lingvostatistikos aspektas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminai glotodidaktikoje (lingvostatistikos aspektas)
Alternative Title:
Terms in glotodidactics (linguostatistic aspect)
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2009, Nr. 14, p. 73-79
Keywords:
LT
Dažniniai žodynai; Dažnniai žodynai; Ekonomikos terminija; Glotodidaktika; Lingvostatistika; Mokomoji leksikografija; Tekstynai; Terminologija.
EN
Corpuses; Economic terms; Economic; Educational lexicography; Freqency vocabularies; Frequentative dictionaries; Glotodidactics; Lexical database; Linguistic statistics; Linguostatistic; Siciolinguistics; Terminology; Terms.
Summary / Abstract:

LTMokant studentus specialybės užsienio (anglų) kalbos, daug pastangų skiriama mokomųjų tekstų analizei, suvokimui ir vertimui į gimtąją (lietuvių) kalbą. Angliškuose profesijos tekstuose yra nemažai svarbių ekonomikos terminų, kurie lietuvių leksikoje paplitę nevienodai: vieni priskiriami aktyviajam žodynui, taigi vartojami dažniau, o studentai juos įsimena geriau; kiti - retoki ir todėl sunkiau įsimenami (nors pasitaiko vertinių ar naujadarų, sumanytų gimtosios kalbos išteklių pamatu). Šiame tyrime taikomi lingvistinės statistikos metodai ir glaustai apžvelgiamas ekonomikos terminų dažninis vartojimas mokomuosiuose anglų kalbos tekstuose gimtosios kalbos leksinės sistemos aspektu. Dažninių indeksų pamatu nustatoma termino funkcionavimo leksinėje sistemoje konstatuojamoji ir santykinė vertė bei teikiamos įžvalgos dėl glotodidaktikos procese analizuojamų tekstų sudėtingumo. Vienanarių ekonomikos terminų lingvostatistinės charakteristikos teikiamos lentelės duomenų pavidalu. Pagrindinė statistikos rezultatų charakteristika - koreliacija tarp termino dažnio ir įsiminimo. Tyrimo metodologija ir lingvostatistikos rezultatai teikiami kaip pavyzdys, sektinas mokant užsienio (anglų) kalbos ir drauge su studentais lingvistinės statistikos metodais analizuojant profesinių tekstų terminiją. [Iš leidinio]

ENThe article overviews issues of glotodidactics related to the analysis of foreign (English) language practice texts lexis and terminology of economics speciality applying the methods of linguistic statistics, using computer equipment and software of lecturers. Texts of profession are full of economic terms which differently function in the lexical system of students' native (Lithuanian) language. Declarative and relative value of a term functioning in the lexical system is established on the basis of frequency indices. Then, insights regarding easiness or difficulty of practice texts in the process of glotodidactics are presented. Linguostatistic characteristics of one-member economic terms are introduced by means of tables with data. The core result of glotodidactics is the correlation attribute between the frequency of term and its memorising: Lithuanian equivalents of the intensively used English terms are also frequent in Lithuanian. These terms are easier to memorise. There are deviations, however, when terms are equally rarely used in both languages and they require more effort of a lecturer and a student to be memorised. It is not the case for every neologism to find an easy way into the native language: their frequency indices are low, and it is more difficult to perceive such practice texts and memorise the terms. Research methodology and the obtained results are presented as an example which is realised throughout foreign language teaching; methods of linguistic statistics allow lecturers and students to analyse texts of profession - compile frequency vocabularies in which lexis are differentiated on the basis of frequency indices value. Scientific texts abundant in one-member economic terms are the most rational choice for teaching language of profession. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas / sudarė David W. Pearce. Vilnius : TEV, 2006. 755 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22133
Updated:
2018-12-17 12:30:46
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: