Azartinių lošimų apmokestinimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Azartinių lošimų apmokestinimo ypatumai
Alternative Title:
Singularities of gambling taxation
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2009, t. 3, Nr. 1, p. 163-174
Keywords:
LT
Apmokestinimo politika; Azartinių lošimų; Azartinių lošimų apmokestinimo politika; Azartinių lošimų reguliavimas; Konkurencija azartinių lošimų rinkoje.
EN
Competition in gambling market; Gambling state regulation; Gambling taxation policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami azartinių lošimų apmokestinimo ypatumai, turintys reikšmės valstybės mokestinėms pajamoms ir lošėjų saugumui. Analizės tikslas – atsižvelgiant į azartinių lošimų rinkos prigimtį, parodyti azartinių lošimų rinkos subjektų apmokestinimo ypatumus, juos lyginant su įprasto verslo apmokestinimu. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje analizuojami teisinio ir ekonominio azartinių lošimų reguliavimo aspektai. Antroje dalyje kalbama apie azartinių lošimų rūšių išorinius efektus bei analizuojamas jų poveikis mokesčių politikai, tai yra, mokesčio bazei, tarifams, mokesčio subjektams bei konkurencingumui azartinių lošimų rinkoje. Trečioje dalyje, priklausomai nuo azartinių lošimų technologijų raidos, visuomenės vertybių, apibrėžiami taip vadinami kritiniai azartinių lošimų mokesčių politikos veiksniai. Iškeltiems tikslams ir uždaviniams pasiekti naudotasi mikroekonomikos, viešojo sektoriaus ekonomikos, viešųjų finansų teorijomis. Pastebima, kad Lietuvoje azartinių lošimų rinka veikia kaip ir kitos prekių bei paslaugų rinkos ir nėra reguliuojama, tai reiškia, kad viršpelnis dėl konkurencijos spaudimo tokiose rinkose nesusidaro, bet Lietuvoje vis tiek yra įvestas specialusis azartinius lošimus apmokestinantis mokestis, išimantis tariamai susidariusį viršpelnį. Straipsnio pabaigoje daroma išvada, kad dabartinę azartinių lošimų mokesčių sistemą (mokesčių skaičių, tarifus, mokesčio objektus, mokesčių mokėjimo terminus) Lietuvoje dėl specialaus lošimų mokesčio buvimo galėtume apibūdinti kaip nesiderinančią su azartinių lošimų rinkos prigimtimi.

ENThe article analyses peculiarities of gambling taxation, which are important for state revenues and safety of gamblers. The aim of the analysis is, having regard to the nature of the gambling market, to demonstrate peculiarities of gambling taxation of subjects of the gambling market by comparing them with ordinary business taxation. The article consists of three parts. The first part analyses aspects of legal and economic regulation of gambling. The second part deals with external effects of gambling types and analyses their impact on the taxation policy, i.e. the tax base, rates, taxable subjects and competition in the gambling market. The third part defines so-called critical factors of gambling taxation with regard to the development of gambling technologies and social virtues. In order to achieve the above aims and objectives, the author employed theories of microeconomics, public sector economy and public finances. The author notes that the Lithuanian gambling market operates in the same way as other goods and services market operate and is not regulated, and this means that no excessive profit occurs due to competition in these markets. Yet Lithuania has a special gambling tax on a supposed excessive profit. The author concludes that the current system of gambling taxes (tax numbers, tax object, tax payment terms) in Lithuania could be defined as inconsistent with the nature of the gambling market due to the existence of the special gambling tax.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24970
Updated:
2018-12-17 12:38:33
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: