Lyties performatyvumo ir pornoptikono vizualizacija : Gintaro Varno spektaklio "Publika" atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyties performatyvumo ir pornoptikono vizualizacija : Gintaro Varno spektaklio "Publika" atvejis
Alternative Title:
Visualisation of gender performativity and pornopticon : case study of the performance "Publika” by Gintaras Varnas
In the Journal:
Menotyra. 2014, t. 21, Nr. 2, p. 148-165
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lyties performatyvumas; Pornoptikonas; Homoseksualumas; Seksualumas; Kultūrinė lytis; Gėjų subkultūros (radical faeries, leathermen); Twink; Seksualizacija; Stereotipai; Gender performativity; Pornopticon; Homosexuality; Sexuality; Gender; Gay subcultures (radical faeries, leathermen); Twink; Sexualization; Stereotypes.
Keywords:
LT
Subkultūra / Subculture; Homoseksualumas; Kultūrinė lytis; Lyties performatyvumas; Pornoptikonas; Seksualizacija; Seksualumas; Twink; Viešoji nuomonė / Public opinion; Psichologija / Psychology.
EN
Gay subcultures (radical faeries, leathermen); Gender performativity; Gender; Homosexuality; Pornopticon; Sexuality; Sexualization; Stereotypes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apžvelgiama performatyvaus lytiškumo teorija ir jai būdingi teiginiai, kurie nurodo, kad lytiškumas, seksualumas nėra stabilus, tačiau nuolat besikeičiantis, transgresyvus darinys. Judith Butler suformuota teorija atskleidžia, kad lytis kuriama per normų citavimą, performatyvų aktą. Straipsnyje nagrinėjamai kultūrinės lyties kategorijai, seksualumui būdingas žaidimas įtvirtintais stereotipais. Ši normų apropriacija taip pat ir kritikuoja stereotipus, kurie unifikuoja visuomenėje veikiančius individus. Lyties performatyvumo teorija konfrontuoja su įtvirtintomis konotacijomis, neigdama heteroseksualumo autentiškumą pripažįsta visas lytiškumo, seksualumo išraiškas. Straipsnyje taip pat reprezentuojama, kaip lyties performatyvumas įveiksminamas gėjų bendruomenėse, o jose besiskleidžianti seksualizuojanti erotinė energija įsteigia pornoptikono teritoriją. Teorinėje apžvalgoje atskleidžiama stereotipizuojanti galios dinamika, kurianti marginalizacines praktikas gėjų bendruomenėse. Remiantis aptartomis teorinėmis perspektyvomis, antroje darbo dalyje analizuojamas 2010 metų Gintaro Varno spektaklis „Publika“. Atliktoje analizėje ir interpretacijoje pristatomi gėjų subkultūroms būdingi homoseksualių vyrų vaizdiniai, kurie įtaigiai ir vizualiai reprezentuojami spektaklyje. Atskleidžiamas spektaklio gėjų performatyvus žaidimas tapatybėmis, lytiškumo ir seksualumo standartais. Straipsnyje analizuojama, kaip spektaklio personažai, žaisdami homoseksualaus žvilgsnio (homosexual gaze) galia, tarpusavio interakcijose ir kūnuose įveiksmindami erotizuojančią energiją, kuria pornoptikono erdvę. [Iš leidinio]

ENThis article briefly overviews the theory of gender performativity and its statements which claim that gender and sexuality are an unstable, constantly changing and transgressive construct. Furthermore, this article applies the established sexual stereotypes in the context of the analysed cultural gender category. This appropriation of standards also criticizes stereotypes that unify individuals in a society. The theory of gender performativity confronts with the established connotations by avowing all aspects of gender and sexuality while denying the authenticity of heterosexuality. This article also presents the application means of gender performativity in gay communities, where the pornopticon territory is established due to the emerging erotic energy. Distinct tendencies of gay subcultures emerge in the context of pornopticon. There are three gay subcultures analysed in the article (Radical Faeries, Leathermen, Bears) each of which has a unique uniform and community free time practices. However, these subcultures are not immune to the stereotypes which stigmatize gays who do not conform to the canons imposed by the society. The performance "Publika" created by G. Varnas in 2010 is analysed based on the discussed theoretical perspectives. The analysis of the performance presents the punchy visual images of homosexual men common to gay subcultures. It should be noted that the tendencies of leathermen and radical faeiries gay communities are represented in the performance "Publika", as are the characteristics of twink homosexuals. The performance reveals the acts of performativity in cases of characters juggling not only their identities but also the identities of others. The characters of the performance create the area of pornopticon by using the power of homosexual gaze in internecine interactions and while applying the erotized energy of their bodies. This visualised pornopticon is expressed by the images of stereotyped gay subcultures.The characters continually cite the ironically applied stereotypes of femininity and masculinity and create a performative territory of gender and sex games, while at the same time deconstructing the aforementioned established stereotypes by embodying them. This article reveals the fact that the characters of the performance “Publika” by G. Varnas become a hegemonic power and destruct the heteropatriarchic authority. They also present a multidimensional spread of gender and sexuality, as well as reveal their never-ending transgression, which becomes erotically dynamic in the context of pornopticon. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54850
Updated:
2019-01-19 14:27:45
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: