Kūniškumas lietuvių mįslėse - liaudies juoko kultūros įnašas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūniškumas lietuvių mįslėse - liaudies juoko kultūros įnašas
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2001, 21, p. 182-196
Keywords:
LT
Michailas Bachtinas.
Summary / Abstract:

LTRemiantis aprašomuoju metodu, straipsnyje yra aptariama, kokią mįslių lobyno dalį sudaro liaudies juoko kultūrai priskiriamos mįslės. Michailo Bachtino iškelti literatūros karnavalizacijos požymiai yra pasirinkti kaip išimties taškas. Atlikti apytiksliai skaičiavimai leidžia teigti, kad karnavalo pasaulėjautai yra artimos trečdalio lietuvių mįslių temos. Visų mįslių vaizdams būdingą daiktiškumo aspektą išreiškia kūniškumas mįslių vaizduose. Mįslėse atvirai vaizduojami lyčių skirtumai ir santykiai, kūno nukrypimai nuo normos bei destrukcija, mitybos procesas (maitinimasis ir šalinimas) atspindi kūniškumą. Tokio pobūdžio mįslėmis dažniausiai yra siekiamas spėjančiųjų juoko, nuostabos, sumišimo bei pasitenkinimo sukėlimas. Profanacija ir parodijavimas, dviejų nesuderinamų dalykų gretinimas, jauno/naujo - seno kaita, "išvirkščias" pasaulis bei gyvenimas atvirkščiai - tai kitos karnavalo pasaulėjautai būdingos temos, kurios mįslėse yra aptinkamos kartu su kūniškumu. Straipsnyje pateikta aprašomoji kai kurių mįslių temų analizė leidžia teigti, jog mįslės gana ryškiai reprezentuoja alternatyvią, liaudies juoko kultūros sritį. Dažnai oficialiosios, rimtosios kultūros teiginiai yra kvestionuojami, diskutuojami ir parodijuojami mįslėse.Reikšminiai žodžiai: Michailas Bachtinas; Mįslės; Juoko kultūra; Michail Bachtin; Riddles; Jest culture.

ENWith reference to the descriptive method, the article discusses Lithuanian riddles possessing the features of jest (carnival) literature (according to Michail Bachtin). Both the list of the most popular riddle types, i.e. with from 50 to 500 variants contained in the first part of the card index of Lithuanian riddles and separate individual examples serve to draw certain conclusions. The analysis of approximate estimates suggests an assumption that a third part of the topic matter of Lithuanian riddles is close to the jest world outlook. The essential feature of the images created by such riddles is corporeality, the latter being an element of materiality peculiar to images of all-type riddles. In most cases the aim of these riddles is to provoke a guesser to laugh either due to amazement or bewilderment or satisfaction. Corporeality in riddles receives an open expression of both sexes and their relationship, abnormalities or destruction in a human body, nutrition (sustenance and excretion). On the other hand, the images of the most unconventional or drastic riddles are not very popular, and relaxation reaches its ultimate in the cases of an innocent presentation of a guessing answer. Alongside corporeality, profanation and parody, the change of young/new to old, the combination of two incompatibles, the world "upside down" or inverse life are the other features common to the jest world outlook and also met in the cases of the type. Summing up, riddles rather obviously represent the alternative sphere of folk jest culture and frequently present the soil for discussion, questioning and parody of the statements of official, serious culture. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13035
Updated:
2018-12-17 10:51:44
Metrics:
Views: 80    Downloads: 15
Export: