Lietuvių mįslių kalbinė raiška : morfologiniai ir fonetiniai žaidimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mįslių kalbinė raiška: morfologiniai ir fonetiniai žaidimai
Alternative Title:
Linguistic expression of Lithuanian riddles: morphologic and phonetic games
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2008, 35, p. 194-206
Keywords:
LT
Fonika; Metaplazmai; Mįslių kalba; žodžių kūrimas.
EN
Creation of words; Language of riddles; Metaplasms; Phonics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos pagrindinio lietuvių mįslių masyvo - objektų (arba tikrųjų) mįslių - morfologinės ir fonetinės žodžių lygmens raiškos priemonės. Pasitelkiama Belgijos Lježo universiteto mokslininkų, pasivadinusių grupės μ vardu, 1970 metais paskelbtos "Bendrosios retorikos" terminija. Metaplazmų aprašymas ir pavyzdžiai toliau pateikiami tokiu principu, kokiu juos pateikia ir grupė μ - pagal operacijas (sumažinimas, pridėjimas, sumažinimas su pridėjimu, perstatymas). Apžvelgusi mįslių metaplazmus, straipsnio autorė daro išvadą, kad kuriant mįslių tekstus buvo sąmoningai siekiama išraiškos meniškumo, ieškoma įvairių poetinių priemonių, jos bandytos gana įvairios, retkarčiais net tokios įmantrios, kaip anagrama, tačiau labiausiai pamėgtos šios: dvejinimas, priesagų pridėjimas, įvairios operacijos su žodžio pradžia, sąskambiai, apimantys tiek vieną žodį, tiek visą tekstą, ir visomis šiomis operacijomis pagrįstas naujų žodžių kūrimas. Tokie žodžiai, kaip "veringa", "uobriks", "strumblos", išsiskiria iš kitų metaplazmų tuo, kad jiems kurti panaudota kur kas mažiau retorinių operacijų, o kartais iš viso nepavyksta nustatyti, kaip jie sukurti. Gali būti, kad tai nebūtinai yra dirbtinai specialiai mįslėms sukonstruoti žodžiai, nes tekstai, iš kurių jie paimti, labai išsiskiria iš kitų mįslių, o jų įminimai yra mitiniam suvokimui svarbūs objektai. Enigmatinėje kūryboje metaplazmai nėra toks marginalinis reiškinys, kaip teigė grupė μ apie literatūros metaboles, ir net įneša gana svarų indėlį į kalbinę mįslių raišką.

ENThe article deals with morphologic and phonetic means of expression of the "object" (or true) riddles. Terminology developed by the Liege University (Belgium) scholars (the so-called group μ) and published in 1970 as Rhétorique Générale par le groupe μ is employed in the article. The description of metaplasms and the examples are presented according to the operations: reduction, addition, reduction with addition, and transposition. After having reviewed the metaplasms of the riddles it becomes clear that in the process of creating the riddle texts the artistic quality of expression was consciously sought after, and various poetic means were tried, sometimes even such sophisticated ones as anagram, but among the particularly favoured the following ones could be named: reduplication, suffixation, various operations involving the beginning of the word, assonances comprising both a single word and the whole text, and creation of the new words occurring as result of all these operations. Such words as veringa, uobriks, strumblos stand out among other metaplasms because their creation requires significantly fewer rhetoric operations, while sometimes it is entirely impossible to define the way of their creating. These words do not have to be artificial creations, constructed purposefully for use in the riddles, because those texts from which they have been extracted are considerably different among other riddles, while their answers are objects important to the mythical thinking. The article is concluded by noting the general importance of metaplasms in the enigmatic creativity: they significantly contribute to the linguistic expression of the riddles. [From the publication]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19247
Updated:
2018-12-17 12:19:19
Metrics:
Views: 20
Export: