Svarbesni asmenybės orumo ugdymo bei apsaugos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svarbesni asmenybės orumo ugdymo bei apsaugos aspektai
Alternative Title:
Prior aspects of person's education of dignity and defence
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 62, p. 13-17
Keywords:
LT
Asmenybės orumas; Mokinio savigarba; Pedagogo taktas; Pedagogo ekspektacijos.
EN
Personality dignity; Student's self-esteem; Educator stroke; Educator expectations.
Summary / Abstract:

LTVisuotinėje žmogaus teisių ir laisvių deklaracijoje teigiama, kad „visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis“, tai reiškia kad pati prigimtis suteikia individui autonomijos prielaidas. Vadinasi, žmogus yra individuali, mąstanti, apsisprendžianti ir galinti už savo poelgius atsakyti esybė. Įgijęs laisvę, žmogus pajunta prigimties šauksmą ir priešinasi jos apribojimams. Orumo sąvoka neatskiriama nuo pačios asmenybės. Pasak V. Žemaičio, viena iš pagrindinių asmenybės apraiškų yra savimonė, kuri „suprantama kaip paties savęs - savo fizinių jėgų, protinių sugebėjimų, poelgių, elgesio motyvų bei tikslų, požiūrių į tikrovę, kitus žmones ir save patį įsisąmoninimas“. Asmenybe vadintume žmogų, turintį teigiamą vertybių sistemą ir aktyviai ją įgyvendinantį bei įtvirtinantį visuomenėje. Tą sistemą sudaro ir savo paties bei kito žmogaus orumo pripažinimas. Toks pripažinimas demokratinėje visuomenėje reiškia pagarbą asmenybei bei toleranciją kitaip mąstančiam ir veikiančiam žmogui. Orumas - tai žmogiškosios autonomijos visavertis suvokimas ir išgyvenimas. Deja, iš istorinės patirties žinoma, kad XX amžius - tai ne tik nepaprastų socialinių, technologinių žmogaus galimybių, socialinių, politinių laisvių, bet ir šiurpiausios prievartos, pavergimo, nužmoginimo amžius. Vieną iš tokių galimybių yra nurodęs dar I. Kantas savo kategoriniame imperatyve: žmogus kitam žmogui jokiu būdu negali būti vien tik priemone, bet tik tikslu. Demokratinės valstybės šį principą įtvirtina konstitucijų nuostatomis, įstatymais ir jų vykdymo kontrole. Tenka pastebėti, kad ir demokratinėse visuomenėse apstu įvairiausių individo nužmogėjimo pagundų: tai galimybė nelegaliai prekiauti narkotikais, sekso prekėmis bei paslaugomis.Žodžiu, galimybė paversti žmogų paprasta priemone, paslauga, daiktu arba funkcija. Kaip tik dėl to ypatingą vietą ir reikšmę įgyja jauno žmogaus, demokratinės visuomenės piliečio ugdymas, jo dorovinių ir vertybinių nuostatų formavimas. [Iš leidinio]

ENSuccessful interaction between an educator (teacher) and a learner (student) actually depends on teacher's ability to match and respect to learner's personality. It is necessary to observe the low of equality that requires to admit the law of self-realization and the value of interacting personalities. In the raising process usage of personality's inner strength, individual traits and their own activity is of a great importance. A pedagogue has to carefully bear in mind every learner's talents and learning abilities and to ensure conditions for a person's individuality to reveal itself. Autonomy, creativity, communication skills and inner motivation have to be the most cultivated values. There is a competition in society and school and it is impossible to feel yourself a fulfilled person outside of it. This is why parents and pedagogues must teach learners how to live under the conditions of competition, properly react to a loss and to constructively turn your failure into a success in the future. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31533
Updated:
2018-12-17 11:02:37
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: