The Vaškai hoard

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Vaškai hoard
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2006, t. 6, p. 32-39
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Vaškų lobis, rastas XIX a. Pirmą kartą jis paminėtas Carlo von Schmitho 1863 m. veikale „Necrolithuanica“. Šiuo metu lobio radiniai saugomi Valstybės istorijos muziejuje Stokholme. Lobį sudaro į puodą sudėti trys dirbiniai: Meliaro tipo kirvis, Haličo tipo pentinis kirvis ir miniatiūrinis durklas. Kadangi chronologiškai lobio dirbiniai nėra tolimi, jie galėjo būti vienu laiku naudojami, vienu metu sudėti į puodą ir atsirasti Lietuvoje. Visi dirbiniai – to meto prabangos daiktai. Meliaro kirvis galėjo būti ir vietinės gamybos, tačiau pentiniai kirviai ir miniatiūriniai durklai Lietuvoje greičiausiai nebuvo gaminami. Greičiausiai visi trys Vaškų lobio dirbiniai atkeliavo I tūkst. pr Kr. pradžioje funkcionavusiu prekybos keliu tarp Centrinės Švedijos, Gotlando, Rytų Baltijos regiono ir Šiaurės rytų Rusijos. Meliaro tipo kirvis ir durklas buvo atgabenti iš Centrinės Švedijos, o pentinis kirvis – iš Šiaurės rytų Rusijos. Šie prestižiniai, Lietuvoje mažai naudoti dirbiniai buvo skirti išskirtiniam asmeniui, o užkasti buvo saugojimo ar net aukojimo tikslais.Reikšminiai žodžiai: Vaškų lobis; Kirviai; Durklai; Stokholmas; Bronzos amžius; Vaškai hoard; Axe; Dagger; Stockholm; Bronze Age; Vaškai.

ENThe article describes the Vaškai hoard found in the 19th century. For the first time it was mentioned by Carlo von Schmith in the 1863 work called Necrolithuanica. Presently the hoard is kept in the State Historical Museum of Stockholm. The hoard consists of three artefacts put in a pot: a Mälar-type axe, a Galich-type shaft-hole axe and a miniature dagger. Since chronologically the artefacts of the hoard are close, they could be used, put together in the pot and appear in Lithuania at the same time. All the artefacts belonged to luxury items of their period. The Mälar-type axe could be locally made as well but shaft-hole axes and miniature daggers most probably were not manufactured in Lithuania at that period. It is most likely that the three artefacts of the Vaškai hoard were brought via the trade route that functioned at the beginning of the 1st millennium BC between Central Sweden, Gotland, the Eastern Baltic region and Northeast Russia. The Mälar-type axe and the dagger were brought from Central Sweden, and the shaft-hole axe – from Northeast Russia. These prestigious rarely used in Lithuania artefacts belonged to an exceptional person and were either hidden in the ground or even sacrificed.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10998
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 45    Downloads: 6
Export: