Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų agresyvaus elgesio ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų agresyvaus elgesio ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Aggressive Behaviour of Younger School-Age Children
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
140 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje sistemingai ir įvairiapusiškai išanalizuoti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų agresyvaus elgesio ypatumai. Tyrimo tikslai: nustatyti agresyvaus vaikų elgesio ypatumus, skirtumų tarp berniukų ir mergaičių agresyvaus elgesio raišką ir kitimą per vienerius metus, bei išanalizuoti, kaip su vaiko agresyviu elgesiu, priklausomai nuo jo amžiaus ir lyties, siejasi bendraamžių atstūmimas, vaiko nesėkmės moksle bei demografiniai šeimos veiksniai. Tyrime dalyvavo 734 vaikai nuo 7 iki 12 m. amžiaus (400 berniukų ir 334 mergaitės); ilgalaikiame tyrime dalyvavo 220 vaikų (106 mergaitės ir 114 berniukų; po 12 mėn. pakartojus tyrimą, dalyvavo 91 mergaitė ir 86 berniukai). Nustatyta, kad abiejų lyčių vaikų agresyvumas padidėja pradėjus lankyti mokyklą, po to ima mažėti. Berniukai yra agresyvesni nei mergaitės, o dėl savo socialiai nepriimtino elgesio jie patiria bendraamžių atstūmimą. Atstumtųjų statusą turintiems vaikams būdingas gana aukštas arba labai aukštas agresyvumo lygis, be to, atstūmimas susijęs su vaiko pažangumu: kuo vaiko pažangumas žemesnis, tuo aukštesnis jo negatyvus statusas. Nustatyta, kad egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp bendraamžių atstūmimo ir berniukų nesėkmių moksle bei agresyvaus elgesio ir nepažangumo. Per vienerius metus sustiprėjo bendraamžių atstumtų mergaičių, o ypač – atstumtų berniukų agresyvus elgesys. Ypatingos rizikos zonoje yra gyvenantys nepilnose šeimose bei bendraamžių atstumti vaikai. Tyrimo rezultatais gali būti remiamasi kuriant intervencines programas agresyvaus elgesio prevencijai ir modifikavimui.

ENThe dissertation provides a systematic and comprehensive analysis of the characteristics of aggressive behaviour among the younger school-age children. The research performed had the following aims: to determine the characteristics of children’s aggressive behaviour; to observe the differences between the aggressive behaviour of boys and girls and the changes in the period of one year; and to analyse the relation between the aggressive behaviour of a child of a particular age and gender and his/her rejection by the peers, poor achievements, and the demographic family factors. 743 children aged 7-12 took part in the research, while 220 children were part of a long-term research. It was found that the aggressiveness of children of both genders increases when they begin attending school and subsequently gradually decreases. Boys are more aggressive than girls and experience the rejection of their peers due to socially unaccepted behaviour. Rejected children are characterised by rather high or very high level of aggressiveness. Moreover, rejection is related to achievement: the lower the child’s achievements, the higher his negative status. A statistically significant relation between the peer rejection and the aggressiveness and underachievement of boys was found. The aggressive behaviour of girls and, especially, boys strengthened during the period of one year. Children who live in single-parent families and children who are rejected by their peers are particularly vulnerable. The research results may be used in the development of intervention programmes for the prevention and correction of aggressive behaviour.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11580
Updated:
2022-02-07 20:09:22
Metrics:
Views: 93
Export: