Pauglių elgesys konfliktuojant su tėvais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pauglių elgesys konfliktuojant su tėvais
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 134-141
Keywords:
LT
Paaugliai / Adolescents; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama atskleisti paauglių konfliktų su tėvais ypatybes. Tyrime apibrėžtas trejopas konfliktuojančių paauglių elgesys: 1) agresyvus elgesys su tėvais, 2) egresyvus elgesys su tėvais, 3) regresyvus elgesys su tėvais. Buvo ištirta 586 mokiniai nuo 12 iki 16 metų amžiaus (7-9 kl.), besimokantys įvairiose Lietuvos miestų, rajonų ir kaimų vidurinėse mokyklose. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad su savo tėvais prieštaraujančiai elgiasi nedidelė dalis mokinių: regresyvus elgesys su tėvais būdingas 15% mokinių, egresyvus - 12%, o agresyvus – 7% mokinių. Taip pat nustatyta, kad tiek agresyvų, tiek regresyvų konfliktavimą daugiausia lemia lytis (vaikinai konfliktuoja dažniau). Duomenų analizė rodo, kad egzistuoja konfliktinio elgesio skirtumai pagal amžių: jaunesni mokiniai (7 kl.) su savo tėvais yra labiau fiziškai agresyvūs, autoagresyvūs, taip pat regresyvūs, o vyresni (9 kl.) – labiau verbaliai agresyvūs. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Konfliktinė elgsena; Tėvų agresyvumas; Egresyvi ir regresyvi elgsena; Adolescent; Conflicting behavior; Parents' aggressive/egressive/regressive treatment.

ENThe article seeks to bring out peculiarities of adolescents’ conflicting actions when parents become their contradictors. Conflicting pupils’ ternary behavior was determined in the research: 1) parents’ aggressive treatment 2) parents‘ egressive treatment 3) parents’ regressive treatment. The research was carried out with 586 pupils of the age from 12 to 16 (7th–9th grades), learning at town, regional and country Lithuanian secondary schools. The results of the empirical research show that there are few pupils who act usually controversially with their parents: parents’ regressive treatment is appropriate for 15% of pupils, eggressive – for 12% of pupils, and aggressive – for 7%. It was also established that aggressive as well as regressive conflicting is mainly under the influence of gender (males are more conflicting). According to the data analysis there are differences in conflicting behavior regarding age: younger pupils (of 7th grade) are more physically aggressive and auto aggressive as well as regressive with their parents though older ones (of 9th grade) are more verbally aggressive. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6137
Updated:
2018-12-17 11:39:33
Metrics:
Views: 42    Downloads: 5
Export: