Lietuvių liaudies dainynas. T. 18, Karinės-istorinės dainos. [D.] 4

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 18, Karinės-istorinės dainos. [D.] 4
Alternative Title:
Karinės-istorinės dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Pages:
573 p
Keywords:
LT
Lietuvių liaudies dainos; Karinės dainos; Istorinės dainos; Dainynai.
EN
Lithuanian folk song; Military songs; Historical songs; Songbook.
Summary / Abstract:

LTTome skelbiamos vėlyvosios lietuvių karinės-istorinės dainos, susijusios su 1918–1940 m. Lietuvos istorijos momentais: nepriklausomybės kovomis, Lietuvos kariuomenės organizavimu, Vilniaus okupacija, tragiškai pasibaigusiu lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiu per Atlantą. Skelbiama 391 daina, iš jų 271 su melodijomis. Dainos pateikiamos chronologiškai, taip pat atsižvelgiant į jų tematiką. Pagrindiniai šių dainų motyvai: kova už Lietuvos nepriklausomybę; siekis susigrąžinti Lenkijos okupuotą Lietuvos sostinę Vilnių; lietuvių karių šaunumas ir kt. Nemaža dalis šiame leidinyje publikuojamų liaudies dainų šiuo metu gyvuoja kaip populiariosios kultūros dalis. Išsamiuose komentaruose aptariami dainų variantai, jų geografinis paplitimas, ankstesnio publikavimo atvejai, duomenys apie atlikėjus bei užrašinėtojus. Istorinis šių kūrinių kontekstas, folklorinė jų specifika bei sąsajos su XX a. pirmosios pusės lietuvių kultūra analizuojama įvadiniame Vitos Ivanauskaitės straipsnyje „Tarpukario Lietuvos dainos: kolektyvinės ir individualiosios kūrybos sintezė“. Dviejose kompaktinėse plokštelėse publikuojami autentiški 71 dainos garso įrašai.

ENThis volume includes the latest Lithuanian military-historical songs, regarding moments of Lithuanian history (1918-1940): independence battles, organization of the Lithuanian army, occupation of Vilnius, the tragic deaths of transatlantic pilots Steponas Darius and Stasys Girenas in a plane crash. Three hundred ninety-one songs are published, 271 of these with melodies. The songs are presented chronologically by theme. The main motives of the songs are as follows: battles for independence, efforts to retrieve Vilnius, the capital of Lithuania, occupied by Poland, courage of Lithuanian soldiers, etc. A great number of folk songs published in this edition currently exist as part of popular culture. Detailed comments include variations of songs, their geographical distribution, events of previous publications, data about folk singers and recorders. The historical context of these works, their folk character and links with Lithuanian literature of the beginning of the XX century is being analysed in the article of introduction “Songs of interwar Lithuania: synthesis of corporate and individual creative work”, written by Vita Ivanauskaite. Authentic voice records of 71 songs are available in two CDs.

ISBN:
9955475870
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11272
Updated:
2016-08-10 15:53:31
Metrics:
Views: 11
Export: