Maironio poezija liaudies ir kompozitorių kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Maironio poezija liaudies ir kompozitorių kūryboje
Alternative Title:
Poetry by Maironis in folklore and individual compositions
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2013, 45, p. 15-29
Keywords:
LT
Autorinė daina pagal Maironio žodžius; Juozas Naujalis; Liaudies muzika; Literatūrinė liaudies daina; Maironis.
EN
Folk music; Individual song by Maironis' texts; Juozas naujalis; Literary folklosong; Literary folksong; Maironis; Song based on Maironis poem.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – Maironio poezijos liaudiškieji muzikiniai variantai, sukaupti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne, ir kompozitorių sukurtos dainos. Maironio eilėraščiai nuo pat jų sukūrimo pradžios plito žmonėse. Tai vyko keliais būdais. Vienas – įprastas – skaitant rašytinius šaltinius. Šiuo būdu naudojosi palyginti negausi XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių šviesuomenė. Platesnius žmonių sluoksnius miesteliuose ir kaimuose Maironio žodis pasiekė kitu būdu, tai yra dainuojamas. Šitaip kai kurie poeto tekstai sutautosakėjo ir tapo liaudies dainomis. Lygia greta rutuliojosi Maironio poezijos inspiruota profesionalių muzikų kūryba. Iš pradžių abi kūrybos versmės buvo beveik susiliejusios, liaudies ir profesionalioji daina veikė viena kitą arba kai ką skolinosi. Kuri iš kurios? Patyrinėjus muzikines formas, atsiskleidžia abipusė sąveika. Bet išryškėja dar vienas svarbus dalykas. Maironio poezija buvo įgarsinama ir visai savarankiškai, su žinomų autorių kūryba nesusijusiomis liaudiškomis melodijomis. Liaudies dainomis virtusių Maironio eilėraščių muzikos analizė atskleidžia skirtingų melodinių tipų naudojimą, kai kurių sąsajas su kitų žanrų liaudies dainomis.XIX a. baigiantis ir XX a. pirmaisiais dešimtmečiais pagal Maironio eiles dainas kūrė Juozas Naujalis ir Česlovas Sasnauskas, taip pat Aleksandras Kačanauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Gruodis ir kiti. Išskirtinė vieta išvardytų autorių muzikos kontekste tenka J. Naujaliui. Sovietiniu laikotarpiu kompozitorių dėmesys Maironio poezijai buvo menkas. Naujų kūrinių beveik neatsirado, bet viešumoje gana dažnai skambėjo minėtų autorių dainos. Naujas pakilimas įvyko atgimimo bei atkurtos nepriklausomybės laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENEver since their appearance, Maironis’ poems started being circulated around by the folk. This took place in several ways. The first is the most common way, namely, by reading the written sources. This was the way preferred by the comparatively modest Lithuanian educated classes of the end of the 19th – beginning of the 20th century. Meanwhile, the broader folk masses acquired access to Maironis’ poetry in another way, namely, by singing. Thus some texts by this poet developed certain folkloric character, turning into folksongs. Simultaneously, works by professional composers also inspired by Maironis’ poetry, primarily, by Juozas Naujalis, were developed. The Lithuanian Folksong Index at the Institute of Lithuanian Literature and Folklore numbers over forty folklorized poems by Maironis. Among them, the song „Eina garsas nuo rubežiaus“ (‘News Are Heard from the Border’) is especially popular, numbering as many as 135 recordings, out of which 47 have also their melodies recorded. At first, all the modes of song composition were nearly merged together, with folklore and professional songs affecting each other or borrowing from each other. Which one benefited more? The analysis of musical forms reveals the reciprocal impact. Besides, another important thing is elucidated as well. Maironis’ poetry could be sounded out also entirely independently, using folk melodies unrelated to any individual compositions by famous authors.Musical analysis of the Maironis’ poems turned into folksongs reveals usage of different melodic types, some of them being related with folksongs belonging to other genres. In the end of the 19th and during the first decades of the 20th century, songs by Maironis’ texts were composed by Juozas Naujalis and Česlovas Sasnauskas, also – by Aleksandras Kačanauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Gruodis and others. The most prominent place in the context of the music by the above-mentioned composers is occupied by Naujalis. During the Soviet times the composers’ interest in Maironis’ poetry declined. New artistic pieces of high quality almost did not appear during this period, yet earlier songs by the above-mentioned authors were rather frequently performed in public. Another upsurge took place during the period of national revival and after the regained independence. [From the publication]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
  • Anapus ribos : Maironis ir istorinė Lietuva / Brigita Speičytė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. 262 p.
  • Didaktinės lietuvių dainos : poetinių tradicijų sandūra XIX-XX a. pradžioje / Jurga Sadauskienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 255 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 18,[D.] 4 / Karinės-istorinės dainos. parengė Vita Ivanauskaitė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 573 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 21,Kn. 6, Karinės-istorinės dainos.Partizanų dainos / parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 804 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 3,[D.] 1 / Karinės-istorinės dainos. parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1985. 954 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53961
Updated:
2018-12-17 13:44:11
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: