Regioninių tapatumų judėjimo prieštaros dabartinėje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninių tapatumų judėjimo prieštaros dabartinėje Lietuvoje
Alternative Title:
Regional identity movement differences in Lithuania today
In the Journal:
Lituanistica. 2007, Nr. 3, p. 92-112
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis autoriaus ekspedicijose surinkta medžiaga, visuomeninių organizacijų dokumentais, periodinėje spaudoje skelbtais duomenimis, nagrinėjama, kaip dabartinėje Lietuvoje, paneigiant nusistovėjusią etninės tautos ir etnografinių grupių sampratą, bandoma regioninėse bendruomenėse įžvelgti atskirų etninių tautų egzistavimą. Pripažįstama, kad Lietuvoje, skirtingai negu daugelyje kitų Europos šalių, regioninių tapatumų judėjimas nėra įgavęs kraštutinių formų ir išraiškų. Lietuvoje dažniau eksploatuojamas „žemaičių klausimas“, pasisakoma už jų tapatumo sampratos peržiūrėjimą. Tačiau visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose atlikta gyventojų apklausa rodo, kad absoliuti jų dauguma linkę save suvokti kaip etninius lietuvius (lietuvių tautos atstovus). Akivaizdu, kad regioninio, kaip savito „etninio tapatumo“, konstravimo tendencijos brandina ir galimus pokyčius Lietuvos regioninių bendruomenių istorinėje raidoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionai; Tapatumas; Tauta; Etniškumas.

ENThis article examines how the existence of separate ethnic nations is being looked at in greater depth in regional communities, disproving the established understanding of the ethnic nation and ethnographic groups in today‘s Lithuania with material collected by the author during expeditions, documents of public organisations, and data published in the press. It is acknowledged, that in Lithuania the regional identity movement has not taken on extreme shapes and expressions, which is in contrast to many other European countries. In Lithuania the “Samogitian question” is often used as an example in speaking out in favour for the reconsideration of the understanding of the Samogitians‘ identity. However the survey of inhabitants carried out in all ethnographic regions of Lithuania shows that an absolute majority tend to understand themselves as ethnic Lithuanians. It is clear, that the trends surrounding the development of regional identity as a kind of “ethnic identity” are nurturing possible changes in the historical development of Lithuania‘s regional communities.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5472
Updated:
2018-12-17 11:57:24
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: