Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai
Alternative Title:
Development of Lithuanian Europeanness: challenges of present and future
Editors:
Andrijauskas, Antanas, redaktorius [edt]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.
Pages:
287 p
Series:
Lietuvos kultūros tyrinėjimai
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžangos žodis — Antanas Andrijauskas. LDK europėjimo tendencijos ir kultūrinio tapatumo paieškos tarp Rytų ir Vakarų — Edvardas Gudavičius. Lietuvos europinio identiteto problema XIII amžiuje — Bronius Kuzmickas. Lietuviškasis europietiškumas - ką žada skirtingos istorinės patirtys? — Vytautas Berenis. Lietuvių nacionalinė XIX amžiaus ideologija ir Lietuvos istorijos problemos po 1990 metų — Vytautas Rubavičius. Naujas pilietinis europietiškumas ir nacionalumo raiška — Salomėja Jastrumskytė. Reflektyvusis identitetas - lietuviškumas Europos akivaizdoje — Andrius Švarplys. Europinio tapatumo tyrimo metodologijos aspektai. Kaip tirti Europos tapatumą? — Lilijana Astra. Tautiškumo ir lietuvių tapatumo problemos globaliojoje modernybėje — Stanislovas Juknevičius. Postmodernistinės visuomenės link: europinė Lietuvos gyventojų moralės dimensija — Aida Savicka. Virtualusis etniškumas: iliuzija ar viltis? — Dabartinė lietuviškoji išeivija: emigranto ir tautinio tapatumų prieštara: Daiva Dapkutė. Tarp dviejų pasaulių: tapatumo kaita emigracijoje — Daiva Kuzmickaitė. Šiuolaikinė lietuvių migracija: bendruomenės ir individo tapatumų slinktys — Skaidra Trilupaitytė. Grįžimo tema Lietuvos meninėje kultūroje po 1990 metų — Aivaras Stepukonis. Vienodumas ir skirtingumas: du tautinės tapatybės pjūviai —Dalia Kuizinienė. Europinė tapatybė ir naujasis lietuvių romanas — Žilvine Gaižutytė-Filipavičienė. Meno taisyklės ir lokalinis menininko tapatumas — Gintautas Mažeikis. Kūrybinių industrijų subjektas: rinka ir tinklinių tapatumų dinamika — Agnieška Juzefovič Kūrybingumo ir meninio ugdymo pokyčiai Lietuvai integruojantis į Vakarų pasaulį — Reziumė anglų kalba — Asmenvardžių rodyklė — Apie autorius.
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros istorija / Cultural history.
Summary / Abstract:

LTKnyga radosi apibendrinant Valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuoto projekto „Europinė dimensija nacionalinio tapatumo kaitoje: globalumas ir lokalumas" tyrinėjimų duomenis. Pagrindinis projekto tikslas - tirti sudėtingus LDK europėjimo ir modernios Lietuvos valstybės perėjimo iš totalitarinės sistemos į vakarietiškąją demokratiją, taip pat eu-rointegracinius vyksmus. Siekiama išsiaiškinti, kaip projekto uždavinys - fundamentiniai šiuolaikinio nacionalinio lietuvių tapatumo pokyčių tyrimai - siejasi su europinio tapatumo susiklostymo ypatumais. Daugiausia dėmesio skirta per pastaruosius penkiolika metų išryškėjusiems dabartiniams nacionalinio tapatumo bruožams, nagrinėjami mentaliteto ir kultūrinių orientacijų pokyčiai. Knyga sėkmingai užpildo per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos humanistikoje atsiradusias spragas. Jos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija. Leidinio medžiaga gali būti sėkmingai naudojama ir edukaciniais tikslais visose aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose skaitomi Lietuvos kultūros istorijos, Lietuvos istorijos, kultūrologijos ir kiti kursai. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Nacionalinis charakteris; Tautinė savimonė; Socialinė psichologija; Kultūra.

Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86867
Updated:
2022-01-21 20:30:59
Metrics:
Views: 65
Export: