Socialinis kapitalas ir internetas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis kapitalas ir internetas
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2004, Nr. 1 (12), p. 104-114
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendruomenė; Internetas; Pilietiškumas; Socialiniai ryšiai; Socialinis kapitalas; Socialinė izoliacija; Citizenship; Community; Internet; Social capital; Social isolation; Social ties.
Keywords:
LT
Bendruomenė; Internetas / Internet; Pilietiškumas / Civic behavior; Socialinė izoliacija; Socialiniai ryšiai; Socialinis kapitalas.
EN
Community; Social capital; Social isolation; Social ties.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjami socialinių mokslų diskurse vyraujantys keturi požiūriai į interneto naudojimo poveikį socialiniam kapitalui: „internetas kaip griaunantis socialinį kapitalą“, „internetas kaip neturintis įtakos socialiniam kapitalui“, „internetas kaip transformuojantis socialinį kapitalą“ ir „internetas kaip papildantis socialinį kapitalą“. Aptarus pagrindinius šių požiūrių teiginius, straipsnyje mėginama įvertinti jų galimybes siekiant aprašyti ir paaiškinti interneto poveikį žmonių socialiniams ryšiams ir dalyvavimui pilietinėse veiklose. Autorės manymu, perspektyviausia šiuo metu yra interneto kaip papildančio socialinį kapitalą samprata. Internetas suteikia įrankius socialinio kapitalo palaikymui ir formavimui, tačiau šių įrankių panaudojimo veiksmingumas priklauso nuo tam tikrų sąlygų, kurias pažinti yra svarbi užduotis tiek siekiantiems įvertinti lūkesčių, siejamų su internetu, pagrįstumą, tiek siekiantiems paversti šiuos lūkesčius tikrove. [Iš leidinio]

ENThe article presents review of four theoretical approaches to impact of Internet on social capital, namely, "internet as destroying social capital", "internet as having no consequences for social capital", "internet as transforming social capital" and "internet as supplementing social capital". After introducing main arguments of each approach, an attempt is made to evaluate their capacity to describe and explain an influence of internet use on social relationship and civic participation. Author argues that the most promising notion of internet in both respects is that of "internet as supplementing social capital". Internet provides effective tools for facilitating maintenance and formation of social capital, given that condition of development of human skills and knowledge how to integrate internet into their social activities, positive experience, and interpersonal and institutional environment that encourage using internet and provide necessary support in it are met. [From the publication]

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13009
Updated:
2018-12-17 11:22:30
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: