Lietuvininkai ir lietuviai etninės muzikos duomenimis: kas juos sieja ir skiria?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvininkai ir lietuviai etninės muzikos duomenimis: kas juos sieja ir skiria?
Alternative Title:
Lithuanians of former Lithuania Minor and current Lithuania: some connections and differences according to the data of ethnic music
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 5, p. 5-10
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTTyrimų objektas: Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto lietuvininkų bei Didžiosios Lietuvos lietuvių etninė muzika. Straipsnio tikslas: Etninės muzikos duomenimis nustatyti lietuvininkų ir lietuvių muzikinius ir kultūrinius bendrumus bei skirtingumus. Tyrimų metodika: analizės, lyginimo, apibendrinimo, sisteminis metodai. Rezultatai: Iškeliama ir pagrindžiama hipotezė, kad lietuvininkai etninės muzikos duomenimis galėjo būti artimesni rytų baltų kultūrai kartu su pietų ir rylų lietuviais. Vakarų ir šiaurės lietuviai pagal vyraujantį daugiabalsumą ir kankles laikytini vakarų baltų palikuonimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiabalsumas; Etninė muzika; Lietuviai; Lietuvininkai; Lietuvininkai, lietuviai, etninė muzika, viaibalsumas, daugiabalsumas; Vienbalsumas; Ethnic music; Lithuania Minor; Lithuanians; Lithuanians, Lithuania Minor, Ethnic music Monophony, Polyphony; Monophony; Polyphony.

ENAccording to the comparative researches of the ethnic music of Lithuanians of former Lithuania Minor (called as Lietuvininkai; they were inhabitants of the northeastern part of Prussia) and Lithuanians of current Republic of Lithuania the author has come to the conclusion that the ethnic music of Lietuvininkai was homogeneous, while the features of heterogeneousty are evident in the ethnic music of Lithuanians. The prevailing style of the ethnic music of Ijetuvininkai was the roonophony with the minor modes and more regular rhythmic. The music of Lithuanians is of the monophonical and polyphonical style with the minor (monophony) and major (polyphony) modes and regular and not regular rhythmic. The parallels of monophony connect the Lietuvininkai and southern and eastern Lithuanians (the latest two the author keeps to tend the Eastern Baits). The polyphony, which is more characteristical feature of the ethnic music of western and northern Lithuanians (in author's opinion they are the Western Baits), differs mainly from the monophonical ethnic music o f Lietuvininkai. Thus, Lietuvininkai (or their descendants) were more relate to the culture of the Eastern Balts what is shown by the ethnic music. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40136
Updated:
2018-12-17 10:55:45
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: