Konkuravimo strategijos planavimas perdirbamųjų medžiagų gamybos įmonei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkuravimo strategijos planavimas perdirbamųjų medžiagų gamybos įmonei
Alternative Title:
Competitive strategy for processed material enterprise
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 13, t. 2, p. 353-363. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema - perdirbamų medžiagų gamybos įmonių konkurencingumo problema. Tyrimo objektas - Lietuvos perdirbamų medžiagų gamybos įmonės (AB „Šiaulių Stumbras") konkuravimo aplinka bei konkuravimo šaltiniai. Straipsnio tikslas - remiantis šiuolaikinėmis konkurencijos teorijomis išanalizuoti pagrindinius perdirbamųjų medžiagų gamybos įmonių konkuravimo strategijos generavimo šaltinius bei pateikti strategijos planavimo metodikos elementus. Išvados: 1. Planuojant perdirbamųjų medžiagų strategiją skirtingai negu paslaugas ir intelektinius produktus teikiančių įmonių strategijas, bet panašiai kaip formuojant materialius produktus gaminančių įmonių strategijas, strateginių konkurentų grupes tikslinga skirstyti geografiniu pagrindu. Įvertinant gamtinės aplinkos įtaką organinės kilmės perdirbamųjų medžiagų kokybei, būtina atskirai nagrinėti ir panašioje gamtinėje (dirvožemio, klimato) aplinkoje veikiančias įmones. 2. Perdirbamųjų medžiagų gamybos įmonės daug daugiau yra priklausomos nuo žaliavų tiekėjų ir įmonės gaminių vartotojų, todėl atskirų įmonių konkurencinės strategijos planavimas gali remtis ypatingais ryšiais su žaliavų tiekėjais ir gaminių vartotojais. Taigi, tinkamiausiu teoriniu konkurencinės strategijos planavimo pagrindu gali būti laikoma ryšių tinklo teorija. 3. Lietuvos sąlygomis, kai ryšiai tarp įmonių nenusistovėję ir skiriasi nuo vakarietiškų pasitikėjimo lygiu bei interesų suvokimu įmonių ryšių tinklai dar tik pradeda kurtis. Todėl šiuo metu konkurencinės strategijos formavimui perdirbamųjų medžiagų gamybos įmonėms tikslinga taikyti integruota adaptavimosi išorinėje aplinkoje ir vidinių išteklių, sugebėjimų bei kompetencijos teorijų koncepciją. [Iš straipsnio]Reikšminiai žodžiai: Konkuravimo strategija; Konkuravimo strategija, perdirbamųjų medžiagų įmonė, strateginis pranašumas; Konkurencijos šaltiniai; Konkurencinis pranašumas; Vidiniai ištekliai; Competitive advantage; Competitive strategy; Competitive strategy, processed materials enterprise, competitive advantages; Internal resources; Sources of competition.

ENIn this article the competition conditions are discussed based on the „Šiaulių Stumbras". The aim of the article is to analyze the main competition strategy generation resources according to modern competition theories. Then international market analysis of „Šiaulių Stumbras" is given: import countries, export countries are discussed. Lithuanian market situation and obstacles for the competitors to enter the market are analyzed. Direct strategic competitors groups, its advantages and disadvantages are discussed. The present article analyses the competitive environment and sources of competitiveness of a processed materials company ("Šiaulių Stumbras"). Competitive strategy for the processed materials company is also formulated on the basis of various sources of gaining competitive advantage. The growing sales volume of leather producers taken into consideration, it may be claimed that this branch of economy has a great potential of development. Intense competition is taking place in the leather market. The company "Šiaulių Stumbras", similarly to the entire Lithuanian leather industry, entered the world market later than its competitors, hence this company is forced to learn to depend on world competition and watch its changes. Therefore, the main instruments to make use of in the market can be the high quality of goods and low costs. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45073
Updated:
2019-02-25 16:51:24
Metrics:
Views: 36    Downloads: 5
Export: