Konkuravimo strategijos formavimas AB "Šiaulių Stumbras"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkuravimo strategijos formavimas AB "Šiaulių Stumbras"
In the Journal:
Keywords:
LT
AB „Šiaulių Stumbras"; Konkuravimas, strategija, formavimas; Konkuravimo aplinka; Konkuravimo ištekliai; Konkuravimo šaltiniai; Pranašumai ir trūkumai; Rinkos situacija; Tiesioginės strateginės konkurencijos grupės.
EN
AB „Šiaulių Stumbras"; Advantages and disadvantages; Competition environment; Competition resources; Concurence, strategy, formation; Direct strategic competitors groups; Market situation.
Summary / Abstract:

LTRinkos ūkyje firmų konkurencinės aplinkos dinamiškumas nuolat spartėja. Ekonomikos globalizavimo procesas naikina nacionalinius konkurenciją ribojančius barjerus. Straipsnio tikslas – remiantis šiuolaikinėmis konkurencijos teorijomis išanalizuoti pagrindinius konkuravimo strategijos generavimo šaltinius. Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos įmonės AB „Šiaulių Stumbras“ konkuravimo aplinka bei konkuravimo šaltiniai. Atsižvelgiant į didėjančias odos gamintojų pardavimų apimtis galima teigti, kad ši ūkio šaka turi didelį plėtros potencialą. Odos ir jos gaminių rinkoje vyksta aštri konkurencija. Čia galima išskirti rinkos lyderius ir didžiausią įtaką turinčius rinkos dalyvius. AB „Šiaulių Stumbras“, kaip ir visa Lietuvos odos pramonė, yra vėliausiai, lyginant su konkurentais, ateinantys į pasaulinę rinką pardavėjai. Jie priversti mokytis priklausyti nuo pasaulinės konkurencijos ir sekti jos pokyčius. Todėl siekiant išsilaikyti rinkoje, pagrindinėmis konkurencinėmis priemonėmis galėtų būti aukšta gaminių kokybė ir žemesnė kaina, klientų reikalavimus atitinkantis asortimentas bei labai aktyvi marketingo veikla. Dabar įmonė turi didelį konkurencinį pranašumą dėl mažų atlyginimų ir pigesnių kai kurių materialinių išteklių. Tačiau tai laikinas reiškinys ir neperspektyvus konkurencingumo palaikymo būdas, todėl įmonė turėtų daugiau dėmesio skirti inovacijoms. Neturėdama didelių finansinių resursų, ji turėtų daugiau dėmesio skirti konkurenciniam pranašumui įgyti vidinių išteklių pagrindu.

ENCompetitive environments among companies in the market economy are rapidly growing more dynamic. The process of economic globalisation is removing national competition-inhibiting barriers. The purpose of the article is to analyse the major competition strategy generation sources based on contemporary competition theories. The competition environment of Lithuanian company Šiaulių Stumbras AB and its competition sources are analysed in the article. Considering increasing selling volumes of leather manufacturers, it can be stated that this branch of economy has huge potential for development. Severe competition is taking place on the leather and its products market. Market leaders and market players making major impacts can be distinguished. Šiaulių Stumbras AB, same as the entire Lithuanian leather industry, represent the last sellers, if compared with their rivals, coming to the global market. They have no other choice but to learn to depend on the global competition and to follow its changes. Therefore, in order to stay on the market, high quality of products and their lower price, range of products meeting customers' requirements and extremely active marketing could be adopted as the key competitive tools. At present, the company has huge competitive advantage due to low wages and cheaper some material resources. But it is contemporary and non-viable way of sustaining competitiveness, therefore the company should focus more attention on innovations. Without immense financial resources, the company should focus more of its attention on gaining competitive advantage through internal resources.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40537
Updated:
2018-12-17 11:06:18
Metrics:
Views: 16
Export: