Įmonių vidaus kontrolės sistemos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių vidaus kontrolės sistemos aspektai
Alternative Title:
Aspects of enterprise internal control system
In the Journal:
Vagos. 2005, nr. 69 (22), p. 38-46
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTLietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos įmonėms tano gyvybiškai svarbu sukurti savo konkurencinį pranašumą, kuris gali būti pasiekiamas įmonėje įdiegus tinkamą vidaus kontrolės sistemą (VKS). Kadangi nėra aiškios ir konkrečios VKS sampratos ir aiškios jos sąsajos su vidaus auditu, iškyla nemažai problemų Lietuvos įmonėse kuriant vidaus kontrolės sistemą. Straipsnyje nagrinėjamos įvairios vidaus kontrolės sistemos sampratos. Pagrindinis aspektas, kuriuo tiriama vidaus kontrolės sistema, - jos ir vidaus audito santykis įmonėje. Išanalizavus įvairių pasaulio šalių mokslininkų darbus paaiškėjo, kad vidaus kontrolės sistemos ir su ja susijusios sąvokos skirtingai interpretuojamos priklausomai nuo autoriaus ir kalbos regiono. Ištyrus konceptualias mokslininkų nuomones dėl vidaus kontrolės sistemos sampratos, nustatyta, kad įvairios vidaus kontrolės sistemos termino interpretacijos ne visuomet reiškia skirtingą sistemos turinį. Atliktas teorinis tyrimas pagrįstas sisteminės mokslinės, ekonominės ir normatyvinės literatūros analizės ir sintezės bei loginės analizės metodais; atliekant empirinį tyrimą naudoti sociologinių tyrimų organizavimo elementai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kontrolės formos; Kontrolės sistema; Stebėjimas; Vidaus auditas; Vidaus kontrolė; Įmonė; Control system; Enterprise; Forms of control; Internal aud; Internal audit; Internal control; Internal control system.

ENAfter Lithuania entered the European Union the development of own competitive advantage, which can be achieved having introduced proper internal control system (ICS), has become of vital importance for the Lithuanian enterprises. A number of problems arise during the creation of internal control system in the Lithuanian enterprises due to the absence of clear and concrete conception of ICS and its clear connection with internal audit The paper analyses various conceptions of internal control system. Relation between internal control and internal audit in the enterprise is the main aspect of internal control system analysis. Analysis of research works shows that different interpretation of internal control system and related conceptions depends on the author and language of the region. Various interpretations of internal control system term not always mean different content. The completed theoretical investigation is based on the methods of systematic analysis and synthesis as well as logical analysis of scientific, economical and standard literature. The elements of sociological investigations' organization have been used in empirical investigation. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus audito prioritetų nustatymo modelis : disertacija / Aurelija Kustienė. Vilnius, 2003. 135 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47707
Updated:
2019-01-13 19:18:30
Metrics:
Views: 49    Downloads: 26
Export: