Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių vaidmuo Lietuvos viešųjų pirkimų rinkoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių vaidmuo Lietuvos viešųjų pirkimų rinkoje
Alternative Title:
Role of small and medium-sized enterprises in the Lithuanian public procurement market
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 3, p. 29-35
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Organizavimas; SVV vaidmuo; Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės; Smulkus ir vidutinis verslas; Viešieji pirkimai; Viešųjų pirkimų rinka; Organization; Procurement; Public procurement market; SME roles; Small and medium business (SME); Small and medium business (SME).
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Organizavimas; Smulkus ir vidutinis verslas; Viešieji pirkimai; Viešųjų pirkimų rinka.
EN
Organization; Procurement; Public procurement market; Small and medium business (SME); SME roles.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje vis plačiau ir išsamiau nagrinėjamas smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sektorius, visame pasaulyje atliekami įvairūs verslininkystės ir SVV įmonių empiriniai tyrimai. Tačiau labai trūksta tyrimų, nagrinėjančių SVV sektoriaus (ir atskirų jo grupių pagal įmonių dydį: mikroįmonių, smulkių, vidutinių įmonių) bei stambių įmonių padėtį ypač sparčiai Lietuvoje besiplėtojančioje viešųjų pirkimų rinkoje. Šiame straipsnyje pateikiami autorių 2007 m. atliktos studijos rezultatai. Atlikta SVV įmonių ir stambių įmonių dalyvavimo Lietuvos viešųjų pirkimų rinkoje 2004–2006 metais rezultatų analizė leidžia suformuluoti šias išvadas. SVV įmonių dalyvavimas viešųjų pirkimų rinkoje teikia vidinę ir išorinę naudą: vidinę naudą – perkančiosioms organizacijoms; išorinę naudą – šalies ūkiui ir visuomenei. Išskirtinos tokios SVV įmonių dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose vidinės naudos (perkančiosioms organizacijoms) sritys: mažesnė prekių ir paslaugų kaina, geresnė prekių ir paslaugų kokybė, lankstumas ir specializacija. Nagrinėjant SVV įmonių dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose teikiamą išorinę naudą šalies ūkiui ir visuomenei, išskirtinos tokios pagrindinės sritys: konkurencijos skatinimas, inovacijų kūrimas ir skleidimas, gyventojų užimtumo didinimas, ekonomikos augimas. Viešųjų pirkimų taisyklės ir kiti veiksniai, padėtį vertinant bendrai, neiškraipo konkurencijos viešųjų pirkimų rinkoje. Tai reikštų, kad įmonė, kuri sugeba gauti daugiau užsakymų ne viešųjų pirkimų rinkoje, sugebės jų gauti ir viešųjų pirkimų rinkoje, nepaisant jos dydžio.[...]. [Iš leidinio]

ENSmall and medium-sized enterprises (SME) have become a popular scientific research object recently, and various entrepreneurship and SME empirical research is performed worldwide. Nevertheless, there is shortage of scientific research, which would analyse SME roles in the rapidly-growing Lithuanian public procurement market. The current article contains a presentation of the results obtained from a research study performed by the authors in 2007. The conclusions described below are drawn based on the analysis of SME participation in Lithuanian public procurement market results of the period of 2004-2005: The benefits of SME sector participation in public procurement can be divided into benefits for the purchasing organisation and benefits for economy and the society. The benefits for the purchasing organisation are lower costs of goods and services, a better quality, flexibility and specialisation. The benefits for economy and the society are competition growth in the market, innovation, lower unemployment rates, and growth of the economy.On the general assessment of the public market, a conclusion can be drawn that public procurement rules and other factors do not distort competition in the public procurement market. It means that if a SME company is competitive in the market it will also be competitive in the public procurement market irrespective of the company size. The main disadvantage of the SME sector is relatively high costs for participation in the public procurement market. The Central Purchasing Organisation (CPO) controlled by the Central Project Management Agency began activity as a public procurement electronic directory in September 2007. The results of computer equipment and office supplies purchases via the CPO during the period of 2007-2008 indicate that the most part of the contract winners are small enterprises (45% of the total procurement value), and medium-sized enterprises (47% of the total procurement value). [text from author]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26590
Updated:
2014-01-30 16:19:38
Metrics:
Views: 15
Export: