Institutional financing solutions for small and medium-sized enterprises in European countries from Lithuanian perspective

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Institutional financing solutions for small and medium-sized enterprises in European countries from Lithuanian perspective
Alternative Title:
Instituciniai smulkiųjų ir vidutinių įmonių finansavimo sprendimai Europos šalyse iš Lietuvos perspektyvos
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 5 (40), p. 13-19
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Smulkiosios ir vidutinės Įmonės, finansavimas, institucinis; Smulkiosios ir vidutinės Įmonės, finansavimas, institucinis sprendimas; Sprendimas; Small and medium enterprises, financing, institutional; Small and medium enterprises, financing, institutional solution; Solution.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Sprendimas.
EN
Small and medium enterprises, financing, institutional solution; Small and medium enterprises, financing, institutional; Solution.
Summary / Abstract:

LTSmulkiosios ir vidutinės įmonės (SVĮ) Europos Sąjungoje – socialinės ir ekonominės gerovės pagrindas. Straipsnio tikslas – atlikus institucinių smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo sprendimų, naudojamų Europos Sąjungos šalyse (Prancūzijoje ir Vokietijoje), analizę, įvertinti jų pritaikymo galimybes Lietuvoje. Prancūzijoje didelės gamybinės įmonės veikia kaip tarpininkai tarp bankų ir SVĮ. Mechanizmas, kurio dėka toks informacijos perdavimas yra garantuotas ir apdraustas, yra tankus elitinis tinklas Prancūzijos ekonominėje aplinkoje, susidedantis ir iš stambiųjų firmų vadovų, ir iš bankininkų, t.y. šiame tinkle yra integruotas administracinis, finansinis ir industrinis Prancūzijos elitas. Vokietijoje bankai vaidina vieną iš svarbiausių vaidmenų sprendžiant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo problemas. Vokietijos SVV sektoriaus sėkmė ir gyvybingumas gali būti paaiškinta institucine infrastruktūra, padedančia smulkioms firmoms apeiti organizacines problemas, kurių nepatiria stambios firmos. Lietuvos SVV sektoriaus ypatybės vis dar labai skiriasi nuo ekvivalentų Vakarų Europoje. Neseniai įsikūrusių tarpininkaujančių institucijų veikla dar nėra pakankamai efektyvi, o informaciniai ir kooperatiniai verslo tinklai silpnai išvystyti. Lietuvos bankininkystės sektoriaus dalyvavimas SVV finansavime dar tik vystosi. Lietuvos ekonomikos atnaujinimas turi būti pagrįstas ilgalaikiu turtu ir vietiniais pajėgumais, esamų mokslinių tyrimų ir paramos institucijų restruktūrizavimu ir racionalia bei efektyvia valstybės vykdoma politika, remiančia SVV.

ENThe article discusses the instruments which are used to solve the main problem of small and medium enterprises (SMEs) - financing. The institutional solutions committed for the sponsorship of SMEs in the European Union countries - France and Germany - and the possibilities to apply them in Lithuania are examined in the article. The specific institutional solution in France is the integration of the SMEs, as suppliers to large firms, into networks of administrative, industrial and financial elites. The institutional solution provided by German political economy is local cooperative and public savings banks sensitive to the needs of SMEs and refinancing mechanisms which ensure the access to long-term fixed-rate financing from capital markets. The involvement of the Lithuanian banking sector into sponsorship of SMEs is in the initial stage. A great influence to the viability of the Lithuanian SMEs sector will be made by the efficiency of institutional, informational and financial support infrastructure as well as by the strengthening of banking system and long-term financing accessibility. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Smulkaus ir vidutinio verslo kooperavimo formos ir galimybės Lietuvoje : disertacija / Asta Savanevičienė. Kaunas, 2000. 175 lap., [4] iliustr. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41399
Updated:
2018-12-17 11:29:06
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: