Vidaus audito tarnybos savivaldybėje atsiradimo priežastys ir požiūris į vidaus auditą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus audito tarnybos savivaldybėje atsiradimo priežastys ir požiūris į vidaus auditą
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 132-136
Keywords:
LT
Europos Sąjungos struktūriniai fondai; Savivaldybės; Vidaus auditas; Vidaus kontrolė.
EN
European Union funds; Internal audit; Internal control; Municipality.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje vidaus audito sąvoka yra nauja, įvairiai traktuojama ir suprantama. Yra pasakyta, kad Vidaus auditas - tai vidaus kontrolės sistemos dalis, kuria, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiama gerinti įstaigos, institucijos veiklą. Tyrimo objektas - vidaus auditas savivaldybėje. Šio tyrimo tikslas yra pristatyti vidaus audito problemas ir sprendimus, požiūrį į vidaus auditą. Tyrime naudojami metodai yra paremti normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių vidaus auditą, įvairių ekonominės literatūros šaltinių šia tema analize, apibendrinimu bei loginės analizės metodais. Vidaus auditas yra labai svarbi sritis Lietuvai, siekiančiai integruotis į Europos Sąjungą. Tinkamai ir profesionaliai atliktas vidaus auditas padeda efektyvinti savivaldybės veiklą, įgyvendinti jos strategiją, ūkinę ir finansų politiką, atskleisti rezervus veiklai plėtoti ir tęstinumui garantuoti, teikti informaciją, analitinę medžiagą, vertinimus, rekomendacijas ir patarimus, susijusius su audituojama veikla. Savivaldybės vidaus audito tarnybos darbuotojai turi nuolat tikrinti ir objektyviai įvertinti visų vidaus kontrolės elementų, kontrolės aplinkos, kontrolės procedūrų, buhalterinės apskaitos ir turto apsaugos būklę. Vidaus auditoriaus profesija tampa vis reikalingesnė: didėja reikalavimai vidaus auditui, platėja jo tiriamųjų dalykų ratas, keičiasi įstatymai. Požiūris į vidaus auditą keičiasi į gerąją pusę. Institucijų vadovai mato, kad be vidaus audito negali efektyviai funkcionuoti įstaigos vidaus kontrolės sistema. Siekiant sukurti efektyvią vidaus audito sistemą, santykiai tarp auditoriaus ir darbuotojo turi būti mandagūs, diplomatiški, pagrįsti sąžiningumu ir pasitikėjimu. Turi būti įvertintos vidaus auditorių rastos klaidos ir jų pasiūlymai, kaip šias klaidas taisyti.

ENThe notion "Internal audit" is new in Lithuania and has various treatments and reasons. It is said that "Internal audit" is a part of an internal control system therefore the auditor's independence, objective investigation, consultation and estimation processes should be aimed at the improvement of the institution's activity. The object of this research is internal audit of a municipality. The purpose of this research is to present problems and solutions of internal audit, position to internal audit. Methods used in the research are grounded on the analysis and generalization of normative documents which regulate internal audit and generalization of various economic document origins. Internal audit is very important for Lithuania which has started its integration to European Union. Properly and professionally accomplished internal audit help to improve municipality activity, implement its strategy, improves economic financial politics. Employees of amunicipalit>internal audit council must always control and supply objective reports of all internal control elements, control procedures, accountancy of environment and capital. The nrofession of an internal auditor becomes more needful. Viewpoint to internal audit changes to better side. Heads of institutions see that internal control of an institution without internal audit could not function. For the purpose to create an effective system of internal audit the relation between the auditor and employee must be polite, diplomatic, based on honesty, and trust. Errors found out by internal auditors and their suggestions how to correct these errors must be evaluated and implemented. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3407
Updated:
2018-12-17 11:37:34
Metrics:
Views: 62    Downloads: 11
Export: