Mokyklinės klasės įtaka mokinių mokymosi motyvacijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklinės klasės įtaka mokinių mokymosi motyvacijai
Alternative Title:
School class's influence on the pupils' learning motivation
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 22, p. 116-127. Pradinė mokykla: ugdymo turinys ir socialinė integracija
Keywords:
LT
Mokyklinė klasė; Mokymo(si) motyvacija; Mokymosi motyvacija.
EN
Learning motivation; School Class; Training (learning) motivation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vienas iš mokinių mokymosi motyvacijos aspektų, o būtent - mokyklinės klasės įtaka mokinių mokymosi motyvacijai. Nors šis problemos aspektas jau yra pakankamai tyrinėtas ir nustatyti bendrieji dėsningumai, pasigendama mokslinių tyrimų, kuriais būtų įvertinta bendrųjų tendencijų pasireiškimo įvairovė. Darydama prielaidą, jog mokyklinės klasės įtaka mokinių mokymosi motyvacijai priklauso nuo kai kurių specifinių klasės ir mokinių charakteristikų, šio straipsnio autorė atliko tyrimą, kuriuo siekė atskleisti mokyklinės klasės įtakos mokinių mokymosi motyvacijai ir kelių charakteristikų (o būtent: mokymosi pakopos, lyties, mokymosi laimėjimų, mokymosi motyvacijos lygmens, gyvenvietės tipų) ryšį. Šiame straipsnyje pristatomi kiekybinio tyrimo, kuriame dalyvavo 1012 ketvirtų, septintų ir dešimtų klasių mokinių, rezultatai. [Iš leidinio]

ENIn the article is considered one of the aspects of pupils' learning motivation, namely, a school class's influence on pupils' learning motivation. In spite of the fact that this aspect of the problem has been investigated quite widely and its general rules have been established, there are no researches, aiming at disaggregating of its general tendencies. Suggesting that a school class's influence on pupils' learning motivation depends on some specific characteristics of the certain class and pupils, the author of this article has performed a research, aiming at revealing links between the school class's influence on pupils' learning motivation and several characteristics (namely, a school stage, sex, academic performance achievements, the level of learning motivation, the school location). In this article are presented results of a qualitative research, where 1012 pupils of the 4th, 7th and 10th forms took part. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46847
Updated:
2019-01-09 19:08:54
Metrics:
Views: 4
Export: