Rizikos grupės vaikų elgesio koregavimas taikant mokyklinį monitoringą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikos grupės vaikų elgesio koregavimas taikant mokyklinį monitoringą: disertacija
Alternative Title:
Correction of behaviour of children of the risk group applying school monitoring
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
120 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – rizikos grupės vaikų ugdymas. Mokslinė problema – individualaus darbo su rizikos grupės vaikais, taikant mokyklinį monitoringą, psichopedagoginės sąlygos. Tyrimo tikslas – atskleisti individualaus ugdomojo darbo su rizikos grupės vaikais gilinimo, turtinimo bei plėtros ypatumus, naudojantis mokyklinio monitoringo privalumais. Disertacija “Rizikos grupės vaikų elgesio koregavimas taikant mokyklinį monitoringą” yra pirmasis atliktas Lietuvoje tyrimas, skirtas vaikų nusikalstamumo ankstyvosios prevencijos įgyvendinimui ugdymo institucijos lygmenyje. Pirmą kartą naudojant informacines technologijas nustatomi vaikų teisėtvarkos pažeidimų ir nusikalstamumo prevencinio darbo individualizavimo privalomumai ir perspektyvos. Vaikų ugdymas pagrįstas individualaus priėjimo monitoringo ugdomojo veiksmingumo gerinimu, korekcijos taikymo sąlygų ir perspektyvų psichopedagoginiu įvertinimu. Pateikiamas nuodugnus kokybinis individualaus darbo apibendrinimas bei atskleidžiamos individualaus darbo su rizikos grupės vaikais koregavimo galimybės. [Iš leidinio]

ENThe subject of investigation is education of children belonging to the risk group. The problem that the work solves is psycho pedagogical conditions of individual work with children of the risk group applying school monitoring. The aim of the investigation is to reveal peculiarities of individual educational work with children of the risk group making use of advantages of school monitoring. The thesis Rizikos grupės vaikų elgesio koregavimas taikant mokyklinį monitoringą (Correction of behaviour of children of the risk group applying school monitoring) is the first investigation conducted in Lithuania devoted to the implementation of the early prevention of children’s criminality at the level of an educational institution. It is for the first time that by means of information technologies advantages and prospects of violations of children’s law enforcement and criminality prevention work have been established. Children’s education is based on the improvement of the educational efficiency of monitoring of an individual approach, conditions of applying correction and the psycho pedagogical evaluation of prospects. A thorough qualitative generalisation of individual work is presented and correction possibilities of individual work with children belonging to the risk group are revealed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10257
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 37
Export: