Integruotas ugdymas švietimo reformos ir J. Laužiko idėjų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotas ugdymas švietimo reformos ir J. Laužiko idėjų kontekste
Alternative Title:
Integrated education in the context of J. Laužikas’ ideas and educational reform
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 97-102
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama aktuali edukologinė problema - integruoto ugdymo taiky mas praktinėje veikloje. Remiantis naujausiais švietimo reformos dokumentais - Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, „Lietuvos švietimo plėtotės strateginėmis nuostatomis 2003-2012 metams" - pateikiama integruoto ugdymo perspektyva, supažindinama su tyrimo apie integruoto sveikatos ugdymo taikymą per technologijų pamokas rezultatais. [Iš leidinio]

ENThe article discusses a relevant education-related problem – the application of integrated education in practical activity. Taking into consideration the most recent documents of the educational reform – Basic Programmes and Standards of Education and 2003-2012 Strategic Provisions for the Development of Education in Lithuania – the article presents the prospects of the integrated education and introduces findings of the research on integrated health education in technology lessons.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7990
Updated:
2018-12-20 22:57:39
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: