Krizinėje situacijoje esančių vaikų socialinių gebėjimų ugdymo ypatumai įgyvendinant "savęs pažinimo" programą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Krizinėje situacijoje esančių vaikų socialinių gebėjimų ugdymo ypatumai įgyvendinant "savęs pažinimo" programą
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2010, Nr. 12 (23), p. 53-71, 130-149 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama aktuali vaikų, gyvenančių šeimose, kurios išgyvena krizę, socialinių gebėjimų ugdymo problema. Pristatoma inovatyvių programų studijos „Rafaelis“ asmenybės ugdymo programa „Savęs pažinimas“ ir aptariama šios programos reikšmė asmens socialinio emocinio intelekto ugdymui. Straipsnyje pateikiama išbandyta socialinių gebėjimų ugdymo vertinimo metodika, pristatomi ir analizuojami empirinio tyrimo duomenys apie krizinėje situacijoje esančių vaikų socialinių gebėjimų ugdymo ypatumus įgyvendinant „Savęs pažinimo“ programą. Duomenų analizės pagrindu suformuluotos išvados, kuriose apibendrinami krizinėje situacijoje esančių vaikų socialinių gebėjimų ugdymo ypatumai, atskleidžiantys, kad dirbant su šios grupės vaikais socialinių gebėjimų ugdymo programa turi būti individualizuota, siekiant didesnių pokyčių ugdant šios grupės vaikų socialinius gebėjimus taip pat įgyvendinant šią programą turėtų būti organizuojama kuo įvairesnė veikla, skatinanti visų grupių vaikų saviraišką ir pripažinimą. Socialinių gebėjimų ugdymo sėkmė priklauso ne tik nuo sukurtos darbo atmosferos, bet ir socialinio pedagogo profesinės kompetencijos užsiėmimo metu būti lanksčiam ir kūrybingam. Empiriškai pagrįstos tyrimo išvados ir praktinės rekomendacijos galėtų būti naudingos specialistams, įgyvendinantiems socialinių gebėjimų programas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialiniai gebėjimai; Socialiniai gebėjimai, ugdymas; Ugdymas; Ypatumai; Education; Peculiarities; Social skills.

ENThe article analyses a topical problem of social skills development of children at crisis. The programme "Self-cognition" implemented by the club of innovative programmes "Rafaelis" is presented and the importance of the role of the programme to development of individual's social emotional intellect is revealed. The article also introduces the tested methodology of social skills development, empiric research data on peculiarities of social skills development of children at crisis while implementing the programme "Self-cognition". On the basis of the data analysis the conclusions are drawn, where peculiarities of social skills development of children at crisis are generalised that reveal the necessity to individualise the programme of social skills development while working with children at crisis striving for more considerable changes in development of such children's social skills; during the implementation of the programme a wide range of activities should be organised to stimulate self-expression and acknowledgment of children in all the groups. The success of social skills development is determined not only by the established working atmosphere but also by a professional competence of a social educator to be flexible and creative during the session. Empirically substantiated research conclusions and practical recommendations can be of use for specialists implementing social programmes. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27345
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 42    Downloads: 16
Export: