Public image and reputation management : retrospective and actualities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Public image and reputation management: retrospective and actualities
Alternative Title:
Viešojo įvaizdžio ir reputacijos valdymas: retrospektyva ir aktualijos
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 19, p. 90-97
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Reputacijos valdymas; Įvaizdžiai; Reputacija; Image; Sustainable image; Reputation; Image management; Reputation management.
Keywords:
LT
Įvaizdis. Stereotipai. Imagologija / Image. Stereotypes. Imagology; Reputacija; Reputacijos valdymas.
EN
Reputation management; Reputation; Sustainable image.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama įvaizdžio ir reputacijos koncepcijų raida, aprašomi išskirtiems raidos etapams būdingi įvaizdžio ir reputacijos supratimo bei valdymo bruožai. Jais remiantis pagrindžiama subalansuoto įvaizdžio kūrimo ir stiprios teigiamos reputacijos valdymo svarba bei holistinio požiūrio į šį valdymą būtinumas. Straipsnyje išryškinti veiksniai, dantys įtaką įvaizdžio ir reputacijos formavimuisi, pateiktos įvaizdžio ir reputacijos valdymo teorinės įžvalgos bei praktinės aktualijos gali būti laikomos politiko ir visuomenės institucijų įvaizdžio ir reputacijos valdymo sistemos kūrimo gairėmis. Tokios sistemos taikymo svarbą politikoje, nuo seno vadinamoje „įvaizdžiui imliu sektoriumi“, ir visuomeninėse institucijoje lemia augantis visuomenės išprusimas, skaidrumo poreikis, komunikacijos galios didėjimas, dinamiška aplinka ir kiti šių dienų aplinkos ypatumus sąlygojantys veiksniai. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the concepts of image and reputation and peculiarities of managing them in the context of politics and public institutions. Substantial stages of image and reputation management development are identified and characterized. The necessity for creating sustainable image and seeking a strong positive reputation, as well as grounding reputation management on the base of holistic approach, is presented. Characteristics and factors driving ones’ image and reputation, submitted in the paper, and proposed theoretical issues and practical considerations of managing image and reputation should be considered as guidelines for developing comprehensive image and reputation management system in both politics and public institutions. Exploring such a system is extremely important both in politics, as image-intensive sector, and in public institutions as demand for transparency and power of communication grow increasingly. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19232
Updated:
2018-12-17 12:06:28
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: