Fizikos ir taikomųjų mokslų pradžia Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizikos ir taikomųjų mokslų pradžia Lietuvoje
Alternative Title:
Beginnings of physics and applied science in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.
Pages:
192 p
Series:
MM serija
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTŠioje mokslo istorijos studijoje, pasiremiant dokumentais, esančiais Lietuvos ir kaimyninių šalių archyvuose, nagrinėjamos fizikos mokslo ištakos Lietuvoje, jo pasiekimai senajame Vilniaus universitete, iškilių XVII - XIX a. fizikos profesorių veikla, Fizikos ir Mechanikos modelių kabinetų istorija. Aprašomos Edukacinės komisijos, įkurtos 1773 m., pastangos suteikti mokslo žinioms praktinį pobūdį, diegti universitete inžinerines disciplinas. Pirmajame leidinio skyriuje apžvelgiama scholastinės fizikos raida nuo pat Vilniaus universiteto įkūrimo iki XVIII a. viduryje įvykusio tiksliųjų mokslų atsiskyrimo nuo gamtos filosofijos. Antrajame skyriuje analizuojama fizikos kaip visiškai savarankiško mokslo plėtra; kalbama apie kiekvieno fizikos profesoriaus skaitytų kursų ypatybes, mokslo tiriamojo darbo Vilniaus universitete pradmenis. Pateikiama žinių apie Fizikos ir matematikos mokslų skyriaus administravimą, mokslinių laipsnių teikimo tvarką, universiteto garbės narius. Trečiasis skyrius skirtas Vilniaus universiteto fizikos prietaisų rinkinio istorijai, - nagrinėjamos kabineto sudarymo aplinkybės ir plėtros etapai. Skelbiami dokumentai apie sukauptų rinkinyje mokslo priemonių likimą. Ketvirtajame skyriuje aprašoma nuo bendrosios fizikos kurso atsiskyrusių taikomųjų ir inžinierinių mokslų genezė, kiekvieno mokslininko veikla, formuojant geodezijos, mechanikos ir technologijų disciplinas, gausinant Mechanikos modelių kabinetą. Aptariama, kaip mokslo pasiekimai buvo populiarinami leidinyje „Dziennik Wilenski”. Trumpai apžvelgiama ir Vilniaus universiteto auklėtinių, tapusių garsiais inžinieriais Rusijos imperijoje bei vakarų šalyse, kūrybinė veikla. [Iš leidinio]

ENIn this science history study, the development of physics studies is investigated using documents from the archives of Lithuania and neighbouring countries, likewise achievements in physics at the old Vilnius University at the hands of famous XVII–XIX c. professors of physics, and the history of the Physics and Mechanics models laboratories. It covers the efforts of the Education Commissions, founded in 1773, to give academic knowledge a practical application, hence the founding of the University’s engineering disciplines. First chapter: review of the development of physics studies from the foundation of Vilnius University until the middle of the XVIII c., when exact sciences were separated from natural philosophy. Second chapter: analysis of the development of physics as an independent field of studies; notes about lectures of various physics professors, elements of research work at Vilnius University, information about the administration of the Department of Physics and mathematics, the procedures for awarding academic degrees, and the University’s Honorary Members. Third chapter: history of Vilnius University’s collections of physics equipment, circumstances of creation and development of its laboratories; documents about the fate of the collection of scientific equipment. Fourth chapter: the start of separate fields of study for applied and engineering sciences, the contribution of various scientists in setting up the disciplines of geodesy, mechanics and technology and improving the Mechanics models laboratory. [From the publication]

ISBN:
9955200081
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10
Updated:
2022-05-10 17:45:55
Metrics:
Views: 69
Export: