Heinrich Lysius' Missionsarbeit in Preußisch-Litauen nach seinen Briefen an August Hermann Frencke

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Heinrich Lysius' Missionsarbeit in Preußisch-Litauen nach seinen Briefen an August Hermann Frencke
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Henricho Lysijaus (g. 1670 Flensburge, m. 1731 Karaliaučiuje) veikla Prūsų Lietuvoje 1718–1721 metais. Lysius – vienas pirmųjų pietistų Karaliaučiuje. Nuo 1701 metų jis buvo Collegium Fridericianum direktorius, nuo 1709 – Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, 1718–1721 – Prūsų Lietuvos mokyklų ir bažnyčių inspektorius. Prūsijos kultūros paveldo valstybinėje bibliotekoje Berlyne išlikę 4 laiškai (StB PK: Sign.: Francke-Nachlass, Kapsel 14: Heinrich und Johannes Lysius, Mappe 15), rašyti Augustui Hermannui Franckei į Hallę. Jie rodo Lysijaus veiklą trimis kryptimis: 1) pastangas įsteigti lietuviškose apskrityse lietuviškų mokyklų; 2) parengti lietuviškai mokančių mokytojų ir kunigų; 3) išleisti apskritims privalomą naują lietuvišką Martino Lutherio Mažąjį katekizmą. Šios kryptys buvo inspiruotos Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo I kalbos politikos, palankios lietuviškai kalbančiai visuomenei. Veiklą bažnyčių reformos ir privalomojo švietimo įvedimo srityje Lysius vertino kaip misiją. Nuveiktus darbus ir problemas laiškuose Franckei jis aprašė panašiai kaip pietistų misionieriai, dirbę Šiaurės Amerikoje ir Indijoje. Per trejus metus Lysijui pavyko parengti tik naują Lutherio Mažojo katekizmo versiją vokiečių ir lietuvių kalba (išspaudintas 1722 metais), kiti du jo planai liko neįgyvendinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prūsija; Karaliaučius.

ENThe activities of Heinrich Lysius (born in Flensburg in 1670, died in Könisberg in 1731) in Prussian Lithuania beween 1718 and 1721 are analyzed. He was the head of the Collegium Fridericianum from 1701, theology professor in Könisberg University from 1709 and inspector of Lithuanian schools and churches in Prussia from 1718 until 1721. Four letters (Stb PK: Sign.: Francke-Nachlass, Kapsel 14: Heinrich und Johannes Lysius, Mappe 15) addressed to August Hermann Francke-Nachlass in Halle are kept in the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. The letters reveal Lysius activities directed towards the following three areas: 1) attempts to establish Lithuanian schools in the Lithuanian counties; 2) training of Lithuanian speaking teachers and priests; 3) publishing of the new Lithuanian version of the Concise Catechism by Martin Luther and making it compulsory in the counties. The above mentioned Heinrich Lysius activities where inspired by the speech of Friedrich Wilhelm I, King of Prussia, and they were advantageous for Lithuania. The activities related to the church reforms and compulsory education which Lysius regarded as a mission. In his letters to Francke he described his works and problems in the same manner as the missionaries from the South who worked in North America and India. It took three years for Lysius to prepare a new version of Luther’s Concise Catechism in the German and Lithuanian languages (published in 1722). The other two plans were left unaccomplished.

ISBN:
3-931479-70-6
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1957
Updated:
2013-04-28 15:34:53
Metrics:
Views: 38
Export: