Komisja edukacji narodowej a reforma uniwersytetów

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Komisja edukacji narodowej a reforma uniwersytetów
Alternative Title:
Tautos edukacinė komisija ir universitetų reforma
In the Book:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : valstybė, kultūra, edukacija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. P. 72-87. (XVIII amžiaus studijos; 2)
Keywords:
LT
Hugo Kollątajus; Martynas Počobutas (Martynas Počobutas-Odlianickis; Marcin Poczobut; Marcin Poczobutt-Odlanicki); Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Mokslas / Science; Ugdymas / Education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LT1777 m. Edukacinė komisija nutarė reformuoti Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje veikusius universitetus - Krokuvos akademiją ir Vilniaus akademiją, kurių mokslo lygis neatitiko Apšvietos standartų. Nuo 1781 m. įsigaliojus Edukacinės komisijos Nuostatų projektui, abi akademijos pradėjo vadintis vyriausiosiomis mokyklomis. Taigi egzistavo dvi vyriausiosios mokyklos: Lenkijos Karalystės - Krokuvoje ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - Vilniuje. Pokyčių įgyvendinimas abiejose mokyklose buvo nelengvas uždavinys. Mat Komisijai reikėjo įveikti organizacinius, teisinius ir finansinius sunkumus. Pagrindinis reformos tikslas buvo Lenkijoje ir Lietuvoje sukurti vieningą švietimo struktūrą ir į ją integruoti universitetus. Jiems buvo pavestas žemesnių mokyklų kuravimas, moksleivių lavinimas, mokslo tyrimai ir žinių populiarinimas visuomenėje. Reikia prisiminti, kad abi mokyklos susiformavo skirtingai. Krokuvos akademija atsirado Viduramžiais, 1364 m. ją įsteigė Kazimieras Didysis. Vilniaus akademiją 1579 m. įsteigė jėzuitai. Juos palaikė karalius Steponas Batoras, kuris suteikė akademijos statusą Vilniuje veikusiai jėzuitų kolegijai, duodamas jai įkūrimo diplomą ir suteikdamas privilegijas. Jėzuitai vadovavo akademijai net iki 1773 m., kai buvo panaikintas jėzuitų ordinas. Panaikinus jėzuitų ordiną buvo įsteigta Edukacinė komisija, pradėjusi didžiąją švietimo reformą, apėmusią ir universitetus. Šios reformos teisinį pagrindą sudarė 1783 m. priimti Edukacinės komisijos Nuostatai. Straipsnyje bendrais bruožais parodoma, kaip vyko abiejų universitetų reforma. Po pertvarkymų Krokuvos akademija ir Vilniaus akademija virto moderniais Apšvietos epochos universitetais, kuriuose dominavo matematikos ir gamtos mokslai bei medicina, taip pat buvo sėkmingai plėtojami humanitariniai mokslai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Edukacinė komisija; Universitetų reforma; Krokuvos akademijos reforma; Vilniaus akademijos reforma; Lenkijos Karalystės vyriausioji mokykla; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausioji mokykla; Hugo Kollątajus; Martynas Počobutas.

ENIn 1777, Educational Committee decided to reform universities, which operated in the territory of Polish–Lithuanian Commonwealth - Kraków Academy and Vilnius Academy, whose level of education did not met the standards. Since 1781, when Draft of the Provisions of Education committee entered into force, both academies began to be called high schools. Hence, two high schools existed: of the Kingdom of Poland – in Kraków and of the Grand Duchy of Lithuania – in Vilnius. The realisation of changes in both schools was a difficult task. Probably because the Committee needed to overcome organisational, legal and financial struggles. The main aim of the reform was to create the united structure of education in Poland and Lithuania and to integrate it into universities. They were assigned to mentor, educate students, to populate scientific researches and knowledge in society. It is important to remember that both schools formed differently. Kraków Academy originated in the Middle Ages; in 1364, it was established by Casimir the Great. Jesuits established Vilnius Academy in 1579. They were supported by the King Steponas Batoras, who gave the Academy status to the college of Jesuits in Vilnius, by providing it with establishment diploma and giving privileges. Jesuits managed the Academy even until 1773, when Jesuit Order was abolished. When it was abolished, Educational Committee, which started the Great Education Reform of universities, was established. The legal foundation of this reform consisted of Regulations, admitted by Educational Committee in 1783. In the article, it is generally shown, how the Reform of both universities was carried out. After rearrangement, Kraków Academy and Vilnius Academy became modern universities of the Age of Enlightenment, in which math, natural sciences and medicine dominated. Also, the Humanities were developed successfully.

ISSN:
2351-6968
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57676
Updated:
2022-01-16 15:49:16
Metrics:
Views: 30
Export: