Elitinė kalba ir jos atstovai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elitinė kalba ir jos atstovai
In the Journal:
Parlamento studijos. 2005, Nr. 4, p. 144-158
Keywords:
LT
Kalbos (kalbėjimo) kultūros tipai; Elitinė kalba; Elitinio kalbos kultūros tipo atstovas; Kalbos kultūra.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbininkų publikacijose pastaraisiais metais vis dažniau galima aptikti terminus kalbos elitas, elitinė kalba, elitinė kalbos norma ir pan.; tie terminai perimti iš užsienio (amerikiečių, italų, prancūzų ir kt.) sociolingvistikos, retorikos, stilistikos, kalbos kultūros specialistų darbų ir taikomi mūsų kalbos reiškiniams apibūdinti. Straipsnyje aiškinamasi elitinės kalbos sąvoka, tokios kalbos požymiai. Iš lietuvių mokslininkų elitinės kalbos požymius yra aptarusi retorikos ir stilistikos specialistė Regina Koženiauskienė (2001). Straipsnio autorius mano, kad aiškinantis elitinės kalbos sampratą svarbu ir kalbininkų profesionalų, ir visuomenės, kalbos vartotojų nuomonė. Aišku, kad skirtingų visuomenės grupių, netgi atskirų tos pačios grupės atstovų, būna kiti, skirtingi kalbos autoritetai. Sociolingvistų konstatuojama, kad tas pats žmogus paprastai neturįs atskirų, specialių vien kalbos autoritetų, jis orientuojąsis į kalbą tų asmenų, kurie jam yra iškilios asmenybės, t. y. tų, kurie jam yra autoritetai ir kitais atžvilgiais. Autorius atliko nedidelę apklausą ir, remdamasis gautais duomenimis, pateikia sąrašą žymių Lietuvos žmonių, kuriuos apklaustieji priskyrė elitiniam kalbos tipui; tarp jų yra ir žinomų politikų, Lietuvos Respublikos Seimo narių. Straipsnyje pateikiami informantų paminėti elitinės kalbos požymiai, taip pat neigiami kalbos bruožai, dėl kurių koks nors žinomas asmuo nebuvo priskirtas elitinės kalbos tipui. [Iš leidinio]

ENDuring the past few years one can increasingly find the terms language elite, elite language, elite language norm, etc.; these terms have been taken from the works of experts (Americans, Italians, French, etc.) in sociolinguistics, rhetorics, stylistics, and language culture, and adapted to describing phenomena in our language. This article discusses the concept of an elite language, and the features of this language. Among Lithuanian scientists, rhetorics and stylistics expert Regina Koženiauskienė has written about the features of elite language (2001). The author of this article believes, that the opinion of linguists and society, the users of the language, is important in discussing and clarifying the understanding of elite language. Of course, different groups in society, even different representatives of the same group, may have different authorities concerning language. Sociolinguists state, that the same person simply cannot have separate authorities of just language, but that this person orients himself towards the language of people, who for him are prominent personalities, i.e. those, who for him are authorities in other respects. The author conducted a small survey and based upon the results, provides a list of famous people in Lithuania, who were attributed by respondents to the elite language type: among them are famous Lithuanian politicians, and members of the Lithuanian parliament. This article provides the features of the elite language marked by respondents, and also the negative traits of one’s language, which led to one or another famous person to be left out of the elite language group.

ISSN:
1648-9896
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1
Updated:
2021-03-22 09:01:00
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: