Fifty years on : the long-term psychological effects of soviet repression in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Fifty years on: the long-term psychological effects of soviet repression in Lithuania
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTPolitinių represijų tyrimuose dar nedaug duomenų apie komunistinio režimo padarinius, nors nuo stalininių represijų nukentėjo milijonai žmonių. Represuotieji patyrė fizinį ir psichologinį smurtą, neteko namų, šeimos narių, daugelis mirė tremtyje ir lageriuose, o likusieji gyvi buvo ir toliau persekiojami net pasibaigus įkalinimo ar tremties laikui. Traumų psichologijos požiūriu šių žmonių patirtis yra labai įdomi, kadangi jie ilgą laiką turėjo slėpti savo praeitį. Tačiau nėra įvertinta, kokie gali būti ilgalaikio su politinėmis priežastimis susijusio traumavimo psichologiniai padariniai. Straipsnyje pristatomi kai kurie svarbiausi 2000-2003 m. vykdyto tyrimo projekto „Sovietų ir nacių represijų psichologiniai padariniai“ rezultatai. Tyrime dalyvavo 1598 tiriamieji (amžiaus vidurkis – 73,07 metų), iš jų 774 politiniai kaliniai, 362 tremtiniai, kiti represuotieji asmenys (N = 268) ir kontrolinė grupė (N = 194). Nustatyta, kad tiesiogiai patyrę politines represijas yra gerokai labiau traumuoti žmonės, jų trauminė patirtis gerokai sunkesnė nei palyginamosios grupės, o patirtos represijos sukėlė sunkius psichosocialinius padarinius. Tokio sunkaus ir ilgalaikio traumavimo padariniai taip pat yra ilgalaikiai ir išlieka net praėjus dešimtmečiams po traumos. Tačiau taip pat nustatyti ir apsauginiai veiksniai: šeima, tikėjimas, viltis, politinis aktyvumas ir politiniai įsitikinimai, bendravimas su kitais nukentėjusiais, savo patyrimo įprasminimas. Remiantis tyrimo duomenimis pateikiamos praktinės rekomendacijos.Reikšminiai žodžiai: Trauma; Politinės represijos; Ilgalaikiai padariniai; Trauma; Political repression; Long-term effects.

ENWhile analysing political repression not much information was gathered about the consequences of the Communist regime. However, millions of people suffered from the repressions under Stalin’s government. People who experienced repressive actions suffered from physical and psychological violence, lost their homes, family members, most of them died in exile and concentration camps. And those who survived were persecuted even after the term of exile or imprisonment. From the aspect of psychological trauma the experience of these people is very interesting as they had to conceal their past. However, the possible consequences of long term psychological trauma related with political reasons are not estimated. In the article the most important results of the research project Psychological Consequences of Soviet and Nazi Repressions which was carried out in 2000-2003 were presented. There were 1 598 research participants (average age 73.07 years): 774 of whom were political prisoners, 362 exiled people, others subjected to repression (N=268) and a control group (N=194). The results show that those who experienced political repressions directly were more traumatized and their experience of trauma was more severe compared to the comparative group. Moreover, the experienced repressions caused difficulties in psychosocial life. The consequences of serious long-term trauma are also long lasting and remain for decades after trauma. But protective factors such as family, faith, hope, political activity and political convictions, communicating with other people with similar experience were also found. Practical recommendations are given on the basis of the research results.

ISBN:
9955463058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9991
Updated:
2017-07-09 15:45:40
Metrics:
Views: 58
Export: