Tarpgeneracinis poveikis : portrauminio streso, nevilties, vidinės darnos jausmo sąsajos tarp tėvų ir jų suaugusių vaikų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpgeneracinis poveikis: portrauminio streso, nevilties, vidinės darnos jausmo sąsajos tarp tėvų ir jų suaugusių vaikų
Alternative Title:
Transgenerational effects: relations between the posttraumatic stress, hopelessness, sense of coherence in the parents and in their offspring
In the Journal:
Keywords:
LT
Sveikata / Health; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPsichotraumatologijoje nustatyta, kad sukrečiantis, sveikatai ir gyvybei pavojingas patyrimas gali paveikti ne tik atskirą individą, bet ir jo artimuosius. Remiantis šia prielaida buvo atliktas Lietuvoje vykdytų politinių represijų ilgalaikio poveikio tyrimas. Nustatyta, kad potrauminiam stresui turi įtakos per gyvenimą patirtos traumos, nevilties lygis bei tarpgeneracinis veiksnys – tėvų potrauminis stresas, sukeltas tėvų gyvenimo trauminio patyrimo. Pozityvaus psichikos sveikatos rodiklio – vidinės darnos jausmo vertinimas, taip pat koreliuoja tarp tėvų ir vaikų. Kaip rodo tyrimas, tarpgeneracinėms sąsajoms yra reikšmingas lyties efektas – skirtingi ryšiai nustatyti tarp tėvų (motinų ar tėvų) ir vaikų (dukrų ar sūnų): statistiškai reikšmingai koreliuoja motinų ir sūnų potrauminės reakcijos, o dukrų neviltis statistiškai reikšmingai koreliuoja su tėvų (t. y. vyrų) sveikata. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neviltis; Potrauminis stresas; Suaugę vaikai; Tarpgeneracinis poveikis; Tėvai; Vidinė darna; Vidinės darnos jausmas; Hoplesseness; Offspring; Parents; Postraumatic stress; Posttraumatic stress; Sense of coherence; Transgenerational effect; Transgenerational effects.

ENScientific data in psychotraumatology suggests that shocking, life and health threatening experiences affect not just distinct person, but as well his family. Based on this assumption a study of the long – term consequences of political repression in Lithuania was carried out. In the analysis of the transgenerational relations between the survivors of deportation, labour camps and their grown up children in the 112 families' significant relations were noticed. It was identified that posttraumatic stress is predicted by the life – time trauma experiences, the level of hopelessness and transgenerational element – the posttraumatic stress in parents, which was elicited by their traumatic experiences. The positive indicator of mental health – sense of coherence, also correlates between the parents and offspring. As the study show, the effect of gender is important in the transgenerational relations – there are different connections between the parents (mothers or fathers) and the offspring (daughters or sons). [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45573
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 37    Downloads: 4
Export: