Išgyvenusiųjų politines represijas potrauminės simptomatikos ir trauminės patirties, demografinių, somatinių veiksnių bei vidinės darnos sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išgyvenusiųjų politines represijas potrauminės simptomatikos ir trauminės patirties, demografinių, somatinių veiksnių bei vidinės darnos sąsajos
Alternative Title:
The Links between posttraumatic symptoms of political prisoners survived repressions and traumatic experience, demographic, somatic factors and sense of coherence
In the Journal:
Psichologija. 2005, t. 32, p. 46-59
Summary / Abstract:

LTTyrime dalyvavo 724 buvę politiniai kaliniai, nukentėję nuo komunistinių represijų. Potrauminė simptomatika buvo matuojama Traumos simptomų klausimynu (TSK-35). Tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant hierarchinę daugialypę regresiją. Potrauminę simptomatiką geriausiai prognozavo: traumų, patirtų per visą gyvenimą, kiekis, vidinė darna, sutuoktinio mirtis, lytis, sveikatos pablogėjimas po represijų ir dabartinės sveikatos siejimas su represijų patirtimi. Galutinė regresijos lygtis paaiškino 43,7 proc. traumos simptomų klausimyno rezultatų variacijos. Tyrimo rezultatai patvirtino traumų psichologijos teorinį teiginį, kad traumos intensyvumas geriausiai paaiškina jos psichologinius padarinius, tačiau tyrimas taip pat parodė, kad prognozuojant potrauminę simptomatiką būtina atsižvelgti į daugiau veiksnių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tinkami.

ENThe research involved 724 former political prisoners who suffered communistic repressions. Post-traumatic symptoms were assessed using Lithuanian version of Traumatic Symptom Checklist (TSC-35). Analysis of the research data made using the method of hierarchic multiple regressions. Significant predictors of post-traumatic reactions included: the extent of lifetime trauma, sense of coherence, death of a spouse, sex, health impairment after repressions, and correlation between present health conditions and repression experience. The final equation of regression clarified variation of 43.7 % of results of the trauma symptoms checklist. Research findings confirmed the hypothesis of trauma psychology theory stating that intensity of trauma best explains its psychological consequences; however the research also demonstrated that it is important to consider more factors while predicting post-traumatic symptoms.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4616
Updated:
2018-12-17 11:38:47
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: