Socialiai pažeidžiamų asmenų kelias link aukštojo mokslo: kai kurių struktūrinių veiksnių bandomoji apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai pažeidžiamų asmenų kelias link aukštojo mokslo: kai kurių struktūrinių veiksnių bandomoji apžvalga
Alternative Title:
Road to higher education for vulnerable persons: a pilot review of some structural factors
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2021, Nr. 1 (55), p. 60-70
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTAsmens poziciją švietimo sistemoje lemia įvairūs veiksniai. Struktūrinių veiksnių, susijusių su galimybėmis švietime, analizė Lietuvoje yra ribota. Svarbu analizuoti veiksnius, susijusius su socialiai pažeidžiamų asmenų švietimo galimybėmis, nes tyrimai rodo, kad ši grupė yra menkiau atstovaujama aukštajame moksle. Straipsnyje pristatomi bandomojo tyrimo rezultatai, analizuojami struktūriniai veiksniai, susiję su socialiai pažeidžiamų asmenų galimybėmis pasiekti aukštąjį išsilavinimą. Socialiai pažeidžiamų asmenų galimybėms įgyti aukštojo mokslo diplomą gali turėti įtakos tokie struktūriniai veiksniai kaip: skirtingų švietimo veiklų prieinamumas, pozityvus mokyklos mikroklimatas, mokytojų bei mokyklos vadovų tikėjimas mokinių sėkme, mokykloje vyraujantis aukštas mokytojų ir mokyklos vadovų prestižas, mokyklos socialinė struktūra bei aukštojo mokslo vertės supratimas ir finansinis prieinamumas. Esminiai žodžiai: švietimas, aukštasis mokslas, socialiai pažeidžiami asmenys, struktūriniai veiksniai. [Iš leidinio]

ENA person’s opportunities to obtain higher education, his position in the education system is determined by various factors. The analysis of structural factors that influences he possibility to obtain higher education, in Lithuanian research is rather limited. It is crucial to analyze factors related to individuals’ originated from socially vulnerable groups access to education, as various studies show that this group is under-represented in higher education. Therefore, the aim of this article is to review the structural factors that can lead to the acquisition of higher education by individuals originated from socially vulnerable groups. The article reviews the existing research about structural factors related with acquisition of higher education; describes a pilot study of the path of socially vulnerable people in the education system and reveals the results of the analysis of this research. The results of the research shows that acquisition of higher education by persons from socially vulnerable groups may be related with a variuos structural factros such as: access to various educational activities (non-formal education), positive school microclimate, teachers’ and school leaders’ belief in student success, prestige of teachers and school leaders, the social structure of the school (the similarity of the students in the class), understanding of the value of higher education and financial affordability of higher education. Keywords: education, higher education, socially vulnerable people, structural factors. [From the publication]

DOI:
10.15823/su.2021.55.4
ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98806
Updated:
2022-11-16 17:45:13
Metrics:
Views: 8
Export: