Socialinių sluoksnių formavimasis nepriklausomoje Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių sluoksnių formavimasis nepriklausomoje Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Formation of social classes in independent Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
108, 43 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas - išnagrinėti socialinių sluoksnių formavimąsi nepriklausomoje Lietuvoje 1990 – 2000 m. procesą. Tyrimo modelis remiasi kelių teorijų sinteze. Be tradicinių, įprastų socialinės stratifikacijos ir nelygybės teorijų naudojamos naujos kultūriškai orientuotos perspektyvos, sudarytos socialinės aplinkos bei centro ir paribių modelio pagrindu. Pirmajame skyriuje analizuojamas šiuolaikinių socialinės nelygybės struktūrų atsiradimas, aptariami visuomenės sluoksniavimosi bruožai. Antrajame skyriuje atskleidžiami socialinės strtifikacijos bruožai nepriklausomoje Lietuvoje, pokumunistinėje Rytų ir Vidurio Europoje (1999 – 2000) m. Antrinių duomenų analizės pagrindu išskirti socialiniai sluoksniai, išanalizuoti esminiai nelygybės aspektai. Socialinių sluoksnių analizė parodė, kad socialinių sluoksnių formavimasis Lietuvoje labiausiai priklauso nuo tokių veiksnių, kaip pajamos, išsimokslinimas, profesija ir kt. Pasitvirtino hipotezė, kad daugėja žmonių gyvenančių už skurdo ribos, mažėja viduriniojo sluoksnio įtaka, pastebima socialinė diferenciacija tarp atskirų visuomenės sluoksnių. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe goal of the dissertation to examine the emergence of social classes in independent Lithuania during 1990 – 2000. The research model is based on synthesis of several theories. Apart from traditional, conventional social stratification and inequality theories, the author employs new, culturally engaged approaches, constructed on the basis of social environment and centre-periphery models. In the first chapter, the author analyzes emergence of contemporary structures of social inequality, (s)he further discusses features of social stratification. In the second chapter, the work defines features of social stratification in independent Lithuania, post-Communist Eastern and Central Europe (1999 – 2000). By analyzing secondary data, the author distinguishes social classes, analyzes key features of inequality. Analysis of social classes indicates that formation of social classes in Lithuania mostly depends on such factors as money, education, profession and etc. The work confirmed hypothesis that the number of people living below the poverty line increases, the influence of middle class declines, one can notice social stratification among separate social classes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10691
Updated:
2022-02-07 20:09:24
Metrics:
Views: 25
Export: