Studijos ir socialinis teisingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijos ir socialinis teisingumas
Alternative Title:
Higher education and social justice
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2010, t. 21, Nr. 4, p. 277-284
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Lygios galimybės; Socialinis teisingumas; Studijų prieinamuma; Studijų prieinamumas.
EN
Accessibility of studies; Equal possibilities; Higher education; Social justice.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra vienas iš nedaugelio bandymų įvertinti kai kuriuos studijų socialinio teisingumo aspektus Lietuvoje. Pirmoje straipsnio dalyje šie aspektai apžvelgiami iš politinės filosofijos ir sociologijos teorijų perspektyvų. Antroje dalyje pateikiami empirinio tyrimo, kurio metu buvo vertinamas Lietuvos aukštojo mokslo sistemos teisingumas studijų prieinamumo ir naudos pasiskirstymo po studijų aspektais, rezultatai. Naudojantis namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis, apskaičiuotas studijų socialinio teisingumo indeksas. Juo nustatyta, kad svarbiausios kliūtys, siekiant aukštojo išsilavinimo, yra neįgalumas ir kitų asmenų (paprastai tėvų) menkas išsilavinimas. Jaunuoliai iš skurdžių namų ūkių turi mažesnes galimybes studijuoti. Tyrimas atskleidė ir tai, kad studijų teikiama nauda netolygiai pasiskirsto tarp vyrų ir moterų. [Iš leidinio]

ENThis article is one of the few attempts to assess some of the social justice aspects of higher education in Lithuania. The first part provides an analysis of social justice in higher education from the perspective of political philosophy and sociological theories. Results of an empirical study on the access to and distribution of higher education benefits are presented in the second part of the article. An index of social justice in higher education is constructed using the Lithuanian Household Budget Survey database. Significant for access to higher education have proved to be the factors of disability and living in households where there are no other persons (usually parents) with higher education. Opportunities to access higher education are lower for young people from poor households. The research has showed that the benefits of higher education are unequally distributed among equally educated women and men. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29805
Updated:
2018-12-17 12:52:12
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: