Žodžių suvokimo ir ekspresyviosios kalbos ypatumai neišplėtotos kalbos atveju

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Žodžių suvokimo ir ekspresyviosios kalbos ypatumai neišplėtotos kalbos atveju
Alternative Title:
Comprehension of words and expressive language abilities in children with developmental language disorder
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2021, Nr. 2 (43), p. 147-171, 173-199
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Ekspresyvumas; Kalba; Kalbos neišsivystymas; Supratimas; Sutrikimai / Disorders; Suvokimas; Žodžiai.
EN
Comprehension; Delayed language development; Expressiveness; Language disorders; Language; Nouns; Verbs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami vaikų, turinčių neišplėtotą kalbą, leksikos ypatumai. Atlikta kiekybinė sukauptojo vaikų kalbos tekstyno ir eksperimentinių užduočių rezultatų analizė padėjo atskleisti žodžių supratimo, vartojimo ypatumus, leksinės įvairovės rodiklius. Lyginami vaikų, turinčių neišplėtotą kalbą (n = 80), ir tipinės kalbos raidos vaikų (n = 80) rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad vaikai, kuriems būdinga neišplėtota kalba, statistiškai reikšmingai prasčiau atliko daiktavardžių ir veiksmažodžių supratimo bei produkcijos užduotis. Žodžių supratimo ir produkcijos sunkumus lemia reta žodžio vartosena vaiko aplinkoje, žodžio ilgis, darybinė struktūra, panašios reikšmės žodžių gausa. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the features of the vocabulary of children with developmental language disorder. The quantitative analysis of the children’s language corpus and the results of experimental tasks helped to reveal the peculiarities of word comprehension and production. The results of children with developmental language disorder (n = 80) and children with typical language development (n = 80) have been compared. The study revealed that children with developmental language disorder performed statistically significantly worse on tasks of comprehension and production of nouns and verbs. Difficulties in comprehension and production of words are determined by the rare use of the word in the child’s environment, the length, the structure of the word, and the abundance of words of similar meaning. [From the publication]

DOI:
10.15388/se.2021.v2i43.8
ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98284
Updated:
2022-11-14 21:09:19
Metrics:
Views: 17    Downloads: 11
Export: