Sutrikusios kalbos pirmaklasių rašymo ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutrikusios kalbos pirmaklasių rašymo ypatybės
Alternative Title:
Writing Peculiarities of First-Graders with Linguistic Disorders
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 119-122
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education; Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSiekiant ištirti pirmaklasių su sutrikusia kalba daromas klaidas, jų pobūdį ir skaičių, palyginti sutrikusios kalbos vaikų ir taisyklingai kalbančių vaikų daromas klaidas, buvo atlikta pirmaklasių, turinčių kalbos sutrikimų, rašymo ypatybių analizė. Pirmaklasių rašybos klaidoms nustatyti 2000 m. buvo pateiktas kontrolinis diktantas, organizuojami pokalbiai, nagrinėjama logopedinė dokumentacija. Publikacijoje pateikiami tyrimo rezultatai ir apibendrinus juos daromos išvados: 1. Pirmaklasiai, kurių kalba sutrikusi, patiria specifinių rašybos mokymosi sutrikimų. Rašydami jie daro disgrafinių bei fonetinės ir morfologinės rašybos klaidų. Dėl to jų raštingumo lygis labai žemas. 2. Taisyklingai kalbančių pirmaklasių daromų klaidų pobūdis kitoks. Jie nedaro disgrafinių klaidų, o kitų klaidų daro nedaug. 3. Specialusis korekcinis darbas su disgrafikais yra veiksmingas ir duoda gerų rezultatų. Šį darbą atlieka logopedai, o tose mokyklose, kuriose jų nėra, korekcinį darbą galėtų atlikti specialiai tam parengti mokytojai.Reikšminiai žodžiai: Kalbos sutrikimai; Pirmaklasiai; Pradinės mokyklos; Vaikai.

ENIn order to study mistakes made by first-graders with linguistic disorders and their nature and number, a comparison of mistakes made by children with linguistic disorders and children speaking correctly and analysis of writing peculiarities of first-graders with linguistic disorders were carried out. In 2000 a control dictation was given, interviews were organised and speech therapy documents were analysed to identify writing mistakes made by first-graders. The publication provides study results and summary thereof leads to the following conclusions: 1. First-graders with linguistic disorders experience specific disorders in learning to write. While writing they make dysgraphic and phonetic and morphological spelling mistakes. Due to that their literacy level is very low. 2. The nature of mistakes made by correctly speaking first-graders is different. They do not make dysgraphic mistakes and have few other mistakes. 3. Special corrective work with children making dysgraphic mistakes is efficient and brings good results. This work is performed by speech therapists and at schools where they are not available, corrective work could be performed by especially trained teachers.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Žodžių suvokimo ir ekspresyviosios kalbos ypatumai neišplėtotos kalbos atveju / Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Vilma Makauskienė. Specialusis ugdymas 2021, Nr. 2 (43), p. 147-171, 173-199.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8567
Updated:
2018-12-17 10:50:47
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: