Logopedinė pagalba kleteringu pasižymintiems vaikams : Lietuvos logopedų apklausos rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Logopedinė pagalba kleteringu pasižymintiems vaikams: Lietuvos logopedų apklausos rezultatai
Alternative Title:
Speech therapy for the children with cluttering: the results of the survey of speech and language therapists in Lithuania
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2010, Nr. 1 (22), p. 110-121, 122-132 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Psicholingvistika / Psycholinguistics; Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama požymių, būdingų sklandaus kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams, teorinė bei empirinė analizė, remiantis Lietuvos logopedų apklausos duomenimis (N = 96). Šiame tyrime taip pat atskleisti ir straipsnyje pateikiami mikčiojimo ir kleteringo (greitakalbystės) skiriamieji bruožai. Taikant interviu su logopedais (N = 4), turinčiais eksperto kvalifikacinę kategoriją, atskleisti veiksmingi logopedinės pagalbos būdai dirbant su kleteringu ir / ar mikčiojimu pasižyminčiais vaikais. Remiantis autentiškais tyrimo duomenimis, reflektuojamos logopedinės pagalbos, įtraukiant mokyklos, bendruomenės ir šeimos narius į vaikų, turinčių sklandaus kalbėjimo sutrikimų, ugdymo(si) procesą, strategijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kleteringas; Mikčiojimas; Sklandaus kalbėjimo sutrikimai; Logopedinė pagalba; Cluttering; Stuttering; Fluent speech disorders; Speech therapy.

ENThe paper presents theoretical and empirical analysis of features typical for the children with fluent speech disorders on the data of the survey of speech therapists (N = 96) in Lithuania. The research also reveals distinctive features between stuttering and cluttering. By interviewing speech therapists (N = 4), having the qualification category of an expert, efficient ways of speech therapy are revealed in working with children with stuttering or cluttering. On the basis of the authentic research data, the strategies of speech therapy, by including school and family community members in the education process of children with fluent speech disorders, are reflected upon. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26683
Updated:
2018-12-17 12:44:23
Metrics:
Views: 57    Downloads: 9
Export: