Lietuvos studentų emigracijos priežasčių vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos studentų emigracijos priežasčių vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of emigration causes of students in Lithuania
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje stebimas didelis besiruošiančių emigruoti studentų skaičius, kuris kiekvienais metais tik didėja. Šio straipsnio tikslas yra įvertinti Lietuvos studentų emigracijos priežastis. Pateikus emigracijos sampratą ir palyginus emigracijos kitimą Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, buvo atlikta matematinė-statistinė emigracijos Lietuvoje duomenų analizė 2004-2019 m. Tyrime naudojama kokybinių duomenų analizė, pasirinktas interviu metodas. Tyrimo respondentais paimti studentai, kurie žada emigruoti po studijų baigimo. Analizei buvo pasirinkti būtent jauni žmonės, nes jaunimo emigracija yra viena opiausių Lietuvos problemų. Todėl labai svarbu yra išsiaiškinti emigracijos priežastis ir bandyti surasti priemones, kurios motyvuotų studentus mąstyti apie savo ateitį Lietuvoje. Apklausus respondentus pusiau konstruktyvaus interviu metodu ir gautus duomenis transkribavus bei užkodavus buvo pagrįstas teiginys, jog jaunimą išvykti motyvuoja didesnės pajamos bei studijos užsienyje. Interviu parodė, jog respondentai yra labai prisirišę prie savo artimiausių žmonių, ir pagrindinė grįžimo į Lietuvą priežastis būtų artimųjų ilgesys. Taip pat buvo pastebėta, kad lietuviai dabartiniu metu linkę labiau vertinti Lietuvos švietimo bei kultūros sferas. [Iš leidinio]

ENA high number of students who plan to emigrate is observed in Lithuania which is also increasing every year. The aim of this article is to evaluate the reasons for the emigration of Lithuanian students. Qualitative content analysis (interview method) is used in the research. Those respondents that plan to emigrate after completing their studies have been selected for the research. Young people were deliberately chosen for analysis because the emigration of youth is a particularly acute problem in Lithuania. During the research a statement has been proved that the main motivations of migrating youth are the higher income and an opportunity to study abroad. The interview showed that respondents are very attached to their families thus the main reason for coming back to Lithuania is missing their close relatives. It has also been noticed that Lithuanians are becoming less materialistic and are starting to appreciate the fields of Lithuanian education and culture. [From the publication]

ISSN:
2538-7669
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98224
Updated:
2023-12-01 14:47:10
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: