Portfolio metodas vertinant neformaliojo Ir savaiminio mokymosi pasiekimus = Portfolio method in assessment of non-formal and informal learning achievements

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Portfolio metodas vertinant neformaliojo Ir savaiminio mokymosi pasiekimus =: Portfolio method in assessment of non-formal and informal learning achievements
Alternative Title:
Portfolio method in assessment of non-formal and informal learning achievements
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2009, Nr. 6, p. 141-159
Keywords:
LT
Kompetencija; Kompetentingumas; Mokymosi pasiekimas; Mokymosi pasiekimų aplankas; Mokytojų švietimas; Neformalus ir savaiminis mokymasis; Numanoma kompetencija; Portfolio metodas; Studijų rezultatas; Vertinimas; Įvertinimas.
EN
Assessment; Competence; Competency; Evaluation; Implicit competency; Learning achievements; Non-formal and informal learning; Portfolio of learning achievements; Study outcome; Teacher education; The portfolio method.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas mokymosi pasiekimų aplanko (angl. portfolio) metodo taikymas vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus (angl. Assessment of Nonformal and Informal Learning Achievements/ANILA). Remiamasi profesijos mokytojų rengimo pavyzdžiu. Šio straipsnio tikslas – ištirti šio metodo pritaikymo galimybes profesijos mokytojų profesiniam tobulėjimui patikrinti ir paskatinti diskusijas apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodus, kurie naudingi tiek reflektyviam įsivertinimui, tiek profesiniam atskaitingumui. Tyrimui naudoti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodai. [Iš leidinio]

ENThis paper discusses the use of portfolio method in the process of assessment of nonformal and informal learning achievements (ANILA), with reference to the example of vocational teacher education. The purpose of the article is to explore the use of portfolio method as an opportunity to monitor the professional development of vocational (VET) teachers as well as to foster discussion on ANILA methodologies, contributing to both reflective self-assessment and professional accountability. Scientific literature and document analysis was employed in the research. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23878
Updated:
2018-12-17 12:36:56
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: