Nerašytinių komunikacinių mokėjimų ugdymas biznio administravimo specialistų rengimo procese : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nerašytinių komunikacinių mokėjimų ugdymas biznio administravimo specialistų rengimo procese: disertacija
Alternative Title:
Non-Written Communication Training for Business Administration Students
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
144 p
Summary / Abstract:

LTAtlikus biznio administravimo specialistų rengimo profesinei veiklai analizę, išryškėjo nerašytinių komunikacinių mokėjimų ugdymo problema. Įvertinant tai, kad komunikaciniai mokėjimai yra vienas iš svarbiausių profesinių mokėjimų, jų ugdymas tampa specifine problema, reikalaujančia atskiro mokslininkų dėmesio.Disertacijos tikslas – teoriškai pagrįsti ir parengti nerašytinių komunikacinių mokėjimų ugdymo sistemą bei patikrinti jos rezultatyvumą aukštosios mokyklos biznio administravimo specialistų rengimo praktikoje. Šiame tyrime, atsižvelgiant į komunikacinio proceso atvirumą ir integralumą, akcentuojama pasirengimo nerašytinių komunikacinių mokėjimų saviugdai problema.

ENThe analysis of training of business administration specialists for professional activity revealed the problem of non-written communication training. Taking into account the fact that communication abilities are one of the most important professional abilities, this training becomes a specific problem that demands for separate attention of scientists. The aim of the thesis it to theoretically reason and prepare the system for training in non-written communication and test its productiveness in training business administration specialists in schools of higher education. This research—considering the openness and integrity of a communication process, accentuates the problem regarding preparation for self-training in non-written communication.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9710
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 36
Export: