Learning to be critical thinkers : comparative case study of training for future professionals in social field in Lithuania and United Kingdom

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning to be critical thinkers: comparative case study of training for future professionals in social field in Lithuania and United Kingdom
Alternative Title:
Mokymasis kritiškai mąstyti: lyginamoji būsimųjų socialinės srities specialistų rengimo Lietuvoje ir Anglijoje situacija
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 2 (60), p. 81-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinis darbas; Socialinė pedagogika; Specialioji; Pedagogika; Studentų gebėjimas kritiškai mąstyti; Lyginamoji analizė.; Social work; Special education; Social; Education; Student critical thinking; Comparative study.
Keywords:
LT
Lyginamoji analizė.; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika; Socialinė pedagogika; Socialinis darbas / Social work; Specialioji; Studentai / Students.
EN
Comparative study.; Social work; Social; Special education; Student critical thinking.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas buvo nustatyti būsimų Lietuvos ir Anglijos specialistų, dirbsiančių socialinėje srityje, kritinio mąstymo gebėjimus bei būdus, kuriais šie studentai demonstruoja kritinį mąstymą ir atskleisti tarpkultūrinius bendrumus ir skirtumus, siekiant kuo efektyviau analizuoti praktinius kritinio mastymo ugdymo aspektus socialinės srities specialistų rengimo procese. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuris buvo atliktas 2005-2006 m. bendradarbiaujant Šiaulių universitetui (ŠU, Lietuva) ir Mančesterio Municipaliniam universitetui (MMU, JK). Tyrimas grindžiamas socialinio darbo bakalauro studijų programos studentų (MMU) bei specialiosios pedagogikos ir socialinės pedagogikos magistro studijų programų studentų (ŠU) ataskaitų apie kritinio mastymo ugdymą/si duomenų analize. [..] Tyrimas parodė, kad tiek ŠU (LT), tiek MMU (JK) studentai, besirengiantys specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo profesijoms universitetuose turi galimybes ugdytis kritinio mastymo gebėjimus. Tačiau Lietuvoje kritinio mąstymo gebėjimų ugdymui teikiamas nepakankamas dėmesys ir mokykloje, ir universitete. Tokia situacija, kai mokytojas neturi reikiamų kompetencijų ugdyti kritinį mąstymą, galėjo lemti istorinės priežastys bei tradicijos. Anglijoje poreikis ugdyti kritinį mąstymą atvirai deklaruojamas ir kaip metodologinis pagrindas yra įtrauktas į socialinių darbuotojų rengimo programas. Tyrimo rezultatai paskatino formuluoti naują prielaidą apie tai, kad šiuo metu dominuojantys socialinės srities specialistų rengimo individualaus ir grupinio mokymosi metodai turėtų būti papildyti kritiniais klausimais, analize, vertinimu. [Iš leidinio]

ENThe article is a result of collaborative work of two European universities and analyses data from student accounts of learning on a three-year undergraduate social work degree course in Manchester, the UK and from master students studying Special Needs Education/Social Education at Šiauliai University, Lithuania. The aim of the article is to induct the qualities of critical thinking of future professionals in social field in Lithuania and the United Kingdom, as well as the methods by which students come to realise them and to find some cross-cultural commonalities and differences in order analyse practical aspects of education of critical thinking in the process of professional training in social field. Students’ reflective accounts were analysed according to a seven themed framework that focussed on an understanding of their existing knowledge and of world influences, an understanding of shifting nature of social construction, recognition of the ambiguities and tensions existing in their work and of their ability to link theory and practice. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14598
Updated:
2018-12-17 12:12:52
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: